Close

Forgot your password?

No problem. Just enter your account username below and we will send you an e-mail with a link to reset the password.

Still not working? Forgot the username of your account?

XP 2012

INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT

Saab deltar på XP 2012, som är en internationell konferens med fokus på agil utveckling.

Ett utvecklingsteam från Saabs affärsområde Aeronautics finns på plats för att för att under konferensens gång demonstrera de framgångsrika arbetssätt och metoder som används i företaget.

Dags att summera veckan

2012-06-18

”Var det en givande vecka?” Svaret blir definitivt JA! Vi har inte bara lyckats väcka stor uppmärksamhet genom vårt unika konferensupplägg, vi här även samlat på oss en mängd viktiga erfarenheter inför framtiden.

Våra besökare tyckte att vi visade vårt arbetssätt inom systemutveckling för programvara på ett mycket givande och intressant sätt. Att ha ett skarpt utvecklingsteam som utvecklade en funktion på plats blev en succé.

Vi kunde visa på att vårt arbetssätt är modernt och tilltalande och vi lämnade Malmö med en känsla av att vi nått vårt önskade mål; vi fick möjligheten att visa upp att vi som jobbar med systemutveckling för programvara inom Saab har ett riktigt roligt yrke!


Agil och modellbaserad utveckling för programvaruutveckling inom Gripen

2012-05-29

Stridsflygplanet Gripen är ett exempel på ett arbetssätt där prestanda har höjts samtidigt som de operativa kostnaderna sänkts jämfört med liknande system. Detta har krävt en förändrad utvecklingsprocess där syftet varit att höja konkurrenskraften på en hårt utsatt marknad.

Under de gångna åren har vi bevittnat en imponerande kreativitet i hela vår verksamhet, från lägsta till högsta nivå. En mängd idéer har presenterats över hur saker kan designas, utvecklas och planeras. Vi valde därefter ut guldkornen till att bli delar av den nya utvecklingsprocessen.

Vi har infört ett antal nya verktyg som ökar möjligheterna att se helheten, få tidig återmatning, minska antalet överlämningar och därmed öka produktiviteten. Ett exempel är MBSE verktygen Simulink och BridgePoint som införts inom system- och mjukvaruutvecklingen. Med dessa verktyg skapas design, implementation och dokumentation samtidigt av samma utvecklingsteam, vilket minskar kostsamma överlämningar.

Utvecklingsmetodiken har inspirerats av det agila ramverket scrum, som innebär ett inkrementellt sätt där korta arbetscykler används med tät återkoppling. I metodiken ansvarar de som skall genomföra utvecklingsarbetet för tidsestimeringen, vilket skapat en ansvars- och tillitskänsla inom våra utvecklingsteam.

Estimeringarna kommuniceras sedan vidare till projektledningen där ett beslut tas om projektets ram möjliggör den planerade utvecklingen. Därefter förs en dialog mellan utvecklingsteam och projektledning för att skapa en planering som ger högst kundvärde för budgeten inom projektet.

Fredrik Lorentzon Manager Distributed S/W Architecture menar att arbetet som nu presenterats har bidragit till en hög effektivisering gällande tid, kost och kvalité. Men det är främst den förhöjda arbetsglädjen som resulterat i den största produktivitetshöjningen!


Vill du jobba med oss? / Välkommen till Saab!

2012-05-25

Saab har en lång tradition av att tänka agilt och har under sin 75-åriga historia många framgångsrika exempel på hur man gått sina egna vägar och arbetat nära kunder och piloter.

Vi har under veckan visat hur vi jobbar med agil utveckling inom Saab. Tycker du att det verkar intressant? Saab har för tillfället flera lediga tjänster som du hittar här.

Aeronautics är ett affärsområde inom Saab som erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripen-systemet. Vi befinner oss nu i en expansionsfas och behöver utöka vår verksamhet inom systemutveckling för programvara.

Vi söker dig som har en teknisk utbildning, exempelvis civilingenjörsutbildning alternativt högskoleingenjörsutbildning. Du har ett stort intresse för systemutveckling, för hela utvecklingscykeln från konceptfas till verifieringsfas.

Brinner du för detta och känner dig motiverad till att arbeta med avancerad programvaruteknik för Gripen, då är du rätt person för oss!

Visste du att Saab har fått utmärkelsen Sveriges bästa arbetsgivare av Veckans Affärer för vårt jämställdhetsarbete och vår företagskultur som respekterar varje medarbetares behov av balans i livet? Vi satsar mycket på våra medarbetare! Det finns till exempel en kompetensportal på intranätet med en uppsjö av utbildningar och utvecklingsprogram att välja bland. Eftersom vi är en stor koncern finns det goda utvecklingsmöjligheter och chanser till arbetsrotation både i Sverige och utomlands.


Imorgon är det leverans!

2012-05-24

Under torsdagen hade vi en diskussion med kunden och stämde av aktuellt läge inför leveransen. Vi beslutade att två av de lågt prioriterade funktionerna fick utgå ur leveransen och flyttas till en senare leverans. Anledningen till detta var att omfattningen av arbetet för de högt prioriterade funktionerna ökade p.g.a. det tidigare beslutet av kunden.

Beslutet bestod i att utveckla ned till exekverbar kod istället för att leveransen skulle bestå av en demonstration av sensorsystemet ifrån en mastermodell. Den slutliga systemdesignen för sensorfunktionen är nu fastställd och arbetet som nu återstår är att utveckla och integrera de sista funktionerna.


Nu har det lossnat

2012-05-24

Onsdagen var dagen då det mesta lossnade. Vi lyckades med att få integrationen mellan kod genererad från Simulink och Bridgepoint att fungera tillsammans. Vi demonstrerade detta för kunden i slutet av dagen på ett mycket framgångsrikt sätt.

Vi levererade de två, för kunden, viktigaste funktionerna; att Visa Videoström på GUI:t samt att styra sensorns rörelser. Nu återstår endast larmhantering (Temperatur- samt ljusnivåövervakning) för att samtliga skall-krav ska vara klara.

Med onsdagens framgångar är vi nu redo att gå vidare och börja systemera trackingfunktionen där vi målet är att kunna följa ett ansikte i realtid.


Oväntat besök

2012-05-24

Idag fick vi oväntat besök i montern då Jan-Boris Möller tittade förbi. Jan Boris Möller är känd som svensk kock, TV-personlighet i bl.a. Här är ditt kylskåp, författare och matforskare. Han har tidigare studerat elektroteknik vid Lunds Tekniska Högskola och använder sig av dessa kunskaper för att laga mat med ett Agilt förhållningssätt.

Precis som vi arbetar han aktivt med visuell planering, teamets motivation samt kommunikation och feedback från ”kunden”. På liknande sätt handlar det om att leverera på utsatt tid utifrån det som finns tillgängligt. ”Vi skapar det som är möjligt utifrån de förutsättningar som finns.”

Fredrik Lorentzon och Jan Boris Möller diskuterar likheterna i deras verksamheter.

Fredrik Lorentzon och Jan Boris Möller diskuterar likheterna i deras verksamheter.


Nyfiken på sensorfunktionen?

2012-05-23

Tisdagen började med en oplanerad händelse i form av att mässans organisatör ville presentera oss och vårt arbete på den officiella invigningen.

Detta gjorde att vi fick skjuta på morgonens planeringsmöte i en halvtimme. Väl nere vid montern igen drog vi igång dagens planering. Då vi inte hann klart med måndagens tasks bestämde vi oss för att göra en uppdelning av fokus.

Efter förhandling med kund valde vi att utveckla de prioriterade funktionerna ner till exekverbar kod för att säkerställa att eventuella problem med integrationen av övriga funktioner längre inte ska äventyra slutresultatet. Simon och Martin kommer att fokusera på integration medan Patrik, Joachim och Johan fortsätter utveckla funktion.

Modellering av systemet fortgår i de olika verktygen enligt plan. Till vår glädje har antalet besökare tilltagit under dagen och vi har med det lagt en del av vår tid till att presentera vårt arbetssätt. Vårt mål idag är att kunna presentera en skarp integration av sensorns videofunktionalitet på display.


Scrum som ramverk till metodik för systemutveckling

2012-05-23

Scrum är ett ramverk till metodik för systemutveckling som tillämpas inom Saab, några fördelar med Scrum:

• Passar utmärkt när föränderlighet är normalläget
• Höjer effektiviteten genom engagemang, åtagande och bibehållet kundfokus
• Ger tydlighet i att visualisera aktuellt läge
• Uppmuntrar till kommunikation
• Förhöjd kvalitet genom mer involverad kund och ett kontinuerligt förbättringsarbete

Roller inom Scrum:

Product owner (produktägare); Tar emot, hanterar och prioriterar önskemål om tillägg och ändringar för en produkt utifrån kundvärdet.

Scrum master; Fungerar som coach för teamet. Säkerställer efterlevnad av processen, synkroniserar mellan aktörer samt avlägsnar hinder för utvecklargruppen.

Team; Utvecklargruppen är självorganiserande. Det är bra om den täcker så mycket som möjligt av kompetensbehovet. Gruppen bör bestå av 5-10 personer.


Arbetet med sensorfunktionen fortsätter

2012-05-22

Steg 1: Då vi och kunden nu är överens har vi påbörjat arbetet med att skissa upp en systemlösning som beskriver hur de olika delarna inom sensorfunktionen är kopplade till varandra.

Steg 2: Vi har nu jobbat vidare med kundbeställningen och brutit ned de överliggande funktionsmålen från kunden till mindre aktiviteter. Nedbrytningen gör det enklare att koordinera arbetet samt ökar förståelsen för vad som faktiskt behöver utvecklas för att möta de överliggande funktionsmålen.

Aktiviteterna har därefter fördelats mellan oss medlemmar i teamet Arbetet genomförs genom kontinuerlig integration och uppföljning av hur de olika delarna fungerar tillsammans.

Nästa steg är att utvärdera hur den sammansatta funktionen upplevs samt fortsätta arbetet med kontinuerlig integration och att se hur de olika delarna fungerar tillsammans.


Simulatorn TCS- ett uppskattat inslag

2012-05-22

Till konferensen har vi tagit med oss vår simulator TCS (Tactical Combat Simulator). TCS är en mobil simulator att ta med på exempelvis mässor då vi vill visa på Gripens kapacitet och förmågor i en öppen version.

Omvärlden presenteras i en högupplöst Sverigedatabas där du kan färdas över Sverige från Norr till Söder. Simulatorn är ett mycket uppskattat och välbesökt inslag i vår monter. ”Är det så här lätt att flyga Gripen” är en vanlig kommentar från konferensbesökarna berättar Åke Segerberg som är ansvarig för simulatorn.

Besökaren Hugo Hallman testar med stor entusiasm TCS.

Besökaren Hugo Hallman testar med stor entusiasm TCS.


Beställningen är lagd, låt utvecklingsprocessen ta fart

2012-05-22

”För att illustrera metoder och arbetssätt hos Saab kommer arbetet med integration av en sensor att visas, alltifrån systemintegration till att slutresultatet visas upp i en simulator som finns på plats under konferensen. Där kommer åskådarna få se hur det system utvecklingsteamet har utvecklat under konferensens gång ser ut i flygplanet.” 

Måndagen började med att kunden förmedlade sin beställning till oss. Vi diskuterade beställningen, där vi i samråd med kund kom överens om vad som skulle utvecklas. Vi kartlade skallkraven samt prioriterade beställningens funktioner. När vi och kunden var överens om beställningen påbörjades så utvecklingen. 

Arbetet kommer bedrivas i en iterativ process där varje arbetscykel är en dag. Klockan 16.30 varje dag kommer vi att leverera en demo till kund där en beskrivning av hur vi löser uppgifterna fram till den slutliga kundleveransen återkopplas.  

Teamet diskuterar kundens beställning.

Teamet diskuterar kundens beställning.

Under kvällen hade Sveriges ingenjörer ett event där de hade bjudit in sina medlemmar. Fredrik Lorentzon, Manager Distributed S/W Architecture Saab Aeronautics var inbjuden att tala om Agil utveckling ur ett Saab-perspektiv.


Nu drar vi igång XP 2012

2012-05-21

Efter en lång bilresa med diverse hinder på vägen (i sann Agil anda planerade vi om för att få halva styrkan på plats snabbast möjligt) är nu samtliga i teamet på plats på XP 2012 Malmö.

Saab-montern under uppbyggnad inför XP 2012

Saab-montern under uppbyggnad inför XP 2012

Inne på konferensanläggningen rådde febril aktivitet och vi har jobbat hårt för att sätta det sista på plats. Förväntningarna hos teamet är på topp och efter ett antal timmars jobb är vi nu klara att dra igång vårt arbete!

Saab-teamet på XP 2012

Saab-teamet på XP 2012 

 


Agile development by Saab

2012-05-21

Agil produktutveckling är ett begrepp som idag är på många företags läppar. För Saab är begreppet dock inget nytt. Saab har en lång tradition av att tänka agilt och har under sin 75-åriga historia många framgångsrika exempel på hur man gått sina egna vägar och arbetat nära kunder och piloter. Viggen och Gripen är båda flygplanssystem som utvecklades, och i Gripens fall fortsätter utvecklas, enligt principer som förknippas med agil produktutveckling. 

De senaste fyra åren har dock Saab gjort en mer medveten satsning på agil produktutveckling som resulterat i en betydande effektivitetshöjning liksom ett ökat engagemang bland medarbetarna. Arbetssättet handlar bland annat om att utveckla helheten i kortare etapper eller sprintar för att slippa stora omtag om förändringar måste göras. Regelbundna mindre leveranser och löpande utvärdering gör att ändringar snabbt kan göras för att möta nya krav och önskemål.

Saab-teamet förbereder sig för XP 2012.

Saab-teamet förbereder sig för XP 2012. 

Det agila synsättet bygger på att det oftare är människor och kommunikation än verktyg och formella dokument som löser problem under utvecklingsarbetet.- Vi jobbar i team och använder oss av visuell planering för att tydliggöra resan från idé till färdigt system. Det är ett socialt sätt att jobba som är mycket uppskattat av våra ingenjörer, förklarar Stefan Andersson, utvecklingschef på Saab, Aeronautics.

Under konferensen XP 2012, som är en internationell konferens med fokus på just agil utveckling, kommer ett utvecklingsteam från Saabs affärsområde Aeronautics att finnas på plats för att under konferensens gång demonstrera de framgångsrika arbetssätt och metoder som används för att utveckla nästa version av Gripen.

Besökarna kommer att få möjlighet att följa utvecklingsteamets arbete, från idé till färdig lösning. För att illustrera metoder och arbetssätt kommer arbetet med integration av en sensor att visas, alltifrån systemintegration till att slutresultatet visas upp i en simulator som finns på plats under konferensen.

Där kommer åskådarna få se hur det system utvecklingsteamet har utvecklat under konferensens gång ser ut i flygplanet.- Vad vi framför allt vill visa är våra arbetssätt och metoder. Vi kommer att visa hur vi tillämpar modellbaserad agil utveckling inom Saab, alltifrån kontinuerlig integration och vår visuella planering till hur vi gör prioriteringar under arbetets gång, säger Stefan.

Kom gärna och besök Saab under konferensen XP 2012 eller håll dig uppdaterad här.

My events

It is not possible to access this part of the page since the Event has already started. For last minute assistance please contact the event organiser.

XP 2012

Malmo, Sweden
21 May 2012 - 25 May 2012 Category Career
Please e-mail the Webmaster any suggestions that may help us improve this page
Close

Tell us what you think

We appreciate all feedback. If you wish you can chose to be anonymous or add your details if you feel it might help us.

Regarding

Message

My personal details

Captcha
This page belongs in
Related pages
With us, you will meet challenging and exciting tasks at the forefront of technology. Sharing the desire to set goals today, you will collaborate with colleagues all over the world, in the strive to make it a safer place tomorrow.
Type:
General
Horizontal divider image
Phone: +46 8 463 00 00 Copyright © 2014 Saab AB (publ) All Rights Reserved.    | Legal notice | Site map
EPiTrace logger