Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för Saabs organisation och förvaltningen av Saabs verksamhet. Styrelsen utser verkställande direktören och koncernchefen, som ansvarar för den dagliga operativa verksamheten inom Saab.

Styrelsen väljs årligen vid årsstämman för en mandatperiod på ett år.

Styrelsen består av:

- Marcus Wallenberg
- Håkan Buskhe
- Johan Forssell
- Cecilia Stegö Chilò
- Sten Jakobsson
- Sara Mazur
- Bert Nordberg
- Per-Arne Sandström
- Lena Treschow Torell
- Joakim Westh
- Stefan Andersson
- Conny Holm
- Nils Lindskog

Styrelsens medlemmar

Oberoende