Conny Holm

Ledamot av styrelsen sedan 2008 och suppleant 1995-2008

Ordförande i Verkstadsklubben vid Avionics Systems, Jönköping
Född 1947
Verkstadstekniskt gymnasium
Aktier i Saab: 1 726