Göran Gustavsson

Suppleant sedan 2008

Ordförande i Verkstadsklubben vid Saab AB, Linköping
Född: 1953
Aktier i Saab: 2 066