Nils Lindskog

Ledamot av Styrelsen sedan 2016 och suppleant 2007-2016

Ledamot i AF-klubben på Saab AB, Göteborg
Född 1955
M.S.E.E. från Chalmers Tekniska Högskola
Aktier i Saab: 884