Sten Jakobsson

Ledamot av styrelsen sedan 2008 och Vice ordförande sedan 2010

Ordförande i Saabs ersättningsutskott
Född 1949
Civilingenjör
Aktier i Saab: 5 500

Andra styrelseuppdrag:
Ordförande i Power Wind Partners AB och LKAB
Ledamot i Stena Metall AB, FLSmidth A/S och Xylem Inc.

Tidigare anställningar och befattningar:
Verkställande direktör och Koncernchef ABB Sverige
Vice verkställande direktör för Asea Brown Boveri AB, Sverige
Affärsområdeschef för Business Area Cables
Verkställande direktör för ABB Cables AB
Verkställande direktör för Asea Cylinda
Produktionschef på Asea Low Voltage Division
Asea central staff - Production trainee