Årsstämma 2017

Saab AB:s årsstämma kommer att hållas onsdagen den 5 april 2017, kl. 15.00, i Annexet, Stockholm Globe Arenas, Stockholm.

 

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman kan lämna förslag till styrelsen via brev till adressen:

Saab AB
Att: Styrelsen - årsstämma 2017
Box 12062
102 22 Stockholm

För att ett ärende ska kunna tas upp vid årsstämman ska förslaget ha inkommit till styrelsen senast den 15 februari 2017.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via email till valbere...@saabgroup.com eller per brev till adressen:

Saab AB
Att: Valberedningen
Box 12062
102 22 Stockholm

För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 3 februari 2017.