Examensarbete - 3D visualiserare/editor för navigeringslandmärken

Lediga 02 november 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-dec-2017

Plats

Karlskoga

Kontakt

Dariusz Sadlakowski 0586 81 000
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Saab Dynamics i Karlskoga utvecklar missiler där en av nyckelfunktionerna är god navigering även i en GPS-störd miljö under långa flygbanor. Ett sätt att lyckas med det är att använda sig av sökare i missilen tillsammans med väl definierade navigationslandmärken. Positionen kan då kontinuerligt säkerställas genom att matcha geometrier från sökarbilder med 3D-modeller av navigeringslandmärken.

Din framtida utmaning

Din uppgift är att utveckla en 3D applikation för att kunna visualisera samt editera navigationslandmärken. 3D miljön består av en motor från Vricon samt deras 3D terräng data. Första delen av arbetet består av att läsa in ett befintligt navigationslandmärke och visualisera den i 3D terrängen. Del två innebär att man manuellt skall kunna skapa ett navigationslandmärke genom att lägga ut kontrastlinjer och polygoner på kartan.

Den du är idag

Vi söker en eller två studenter som exempelvis läser till högskoleingenjör med inriktning mot mjukvaruutveckling.

Implementationen skall ske med hjälp av C++ och Qt på windows platform.  

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!