Ändringsledare

Lediga 29 november 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

20-dec-2017

Plats

Linköping

Kontakt

Maria Hofvendahl, rekryterande chef 013-18 00 52
Peter Andersson, personachef 013-18 32 90
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

I affärsområdet Industrial Products & Services (IPS) ingår affärsenheterna Aerostructures, Avionics och Combitech, samt Ventures portfölj av hel- och delägda företag. IPS fungerar som en holdingorganisation där varje verksamhet utvecklar och arbetar med strategier för lönsam tillväxt efter förutsättningarna på respektive marknad. En stor del av affärerna sker på en så kallad business-to-business-marknad. Affärsområdet har cirka 2400 medarbetare och omsätter ungefär 4 miljarder SEK.

Aerostructures utvecklar, industrialiserar och tillverkar flygplansstrukturer främst för den civila, men även till viss del för den militära marknaden. Avdelning Utveckling och Industrialisering ansvarar för utveckling, industrialisering och teknisk support av flygande strukturer inklusive systeminstallation till affärsenhets externa kunder som t.ex. Airbus, Boeing och RUAG. Avdelning ansvarar även för industrialisering av kompositstrukturer till koncernens egna produkter som t.ex. Gripen.

Sektionen för Konfiguration och Ändringsledning ansvarar bland annat för att koordinera och leda utredningar och införande av ändringar av konstruktionsritningar, verktyg och produktionsunderlag i syfte att förbättra och effektivisera produktionsverksamheten. Det innebär att vi arbetar gemensamt med övriga avdelningar till exempel Konstruktion, Hållfasthetsberäkning, Produktionsteknik, Verktygskonstruktion och Inköp

Din framtida utmaning

Vi behöver rekrytera en ändringssammanhållande som leder ändringar inom konstruktion och produktion. Vi försöker konstant att förbättra och effektivisera vår produktion.

Vi söker därför en driven och noggrann ledare med planeringsförmåga, sinne för ordning och kvalitet och intresse för teknik.

Som ändringsledare är din huvuduppgift att vara den som driver förändringar på produkter, produktionsutrustning och verktyg som tillverkas av Aerostructures. Det innebär ansvar för ändringsärenden hela vägen från start till avslut; från förberedelser, kalkylering, planera ärendet, besluta ändring samt implementera denna. Du kommer att agera spindeln i nätet genom att bland annat säkra åtaganden från teamet som utför ärendet samt följa upp dessa och ansvara för att tidplaner och kalkyler hålls.

Gruppen ansvarar även för FAI (First artikel inspektion) och projektplanering för Aerostructures produktutvecklingsprojekt. Därför kan det bli aktuellt med arbete även inom denna disciplin.

Inom Aerostructures arbetar vi med LEAN och som ändringsledare/projektplanerare är det viktigt att vara med och ständigt förbättra befintliga arbetssätt och de system som används.

Den du är idag

För att lyckas i rollen beskriver du dig själv som drivande och målinriktad. Arbetet är mycket självständigt, varför det krävs att du tycker om att ta egna initiativ. Rollen innebär många kontaktytor, både interna och externa, vilket förutsätter att du är bra på att kommunicera och är duktig på att samarbeta. Ändringsledning kräver att du är duktig på att se helhetsbilden, till exempel att se och förstå samband mellan produktutveckling och tillverkning och hur detta påverkar dina tidplaner.

Vi söker dig som har högskoleexamen inom exempelvis maskinteknik, industriell ekonomi eller motsvarande, alternativt har en teknisk gymnasieutbildning med lång arbetslivserfarenhet inom ändringshantering, planering eller angränsande områden.

Du har ett stort tekniskt intresse och har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Du har också erfarenhet av att självständigt strukturera, planera och driva komplexa utredningar.

Erfarenhet av projektledning, ERP eller liknande PLM-system och projektplaneringsverktyg är meriterande.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!