Beräkningsingenjör dynamisk analys & simuleringar

Lediga 31 augusti 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

15-okt-2017

Plats

Linköping

Kontakt

Martin Leijonhufvud, Rekryterande chef 0734-182176
Anna Kolmodin,Human resources 0734-184008
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

 Sektionen Strukturdynamik, Aeroelasticitet och Vapenseparation inom affärsområdet Aeronautics är idag en grupp på ca 20 medarbetare som ansvarar för varierande typer av dynamiska analyser och provning.

 När det gäller Saabs produkter jobbar vi mest med olika versioner av Gripen men även med företagets civila produkter, Saab 340/2000, UAV:er (Unmanned Aerial Vehicles), forskningsprojekt och framtida produkter. Vi arbetar med produkterna under hela design- och livscykeln, från konceptutveckling till verifiering och uppföljning i tjänst.

Din framtida utmaning

Som beräkningsingenjör på sektionen Strukturdynamik, Aeroelasticitet och Vapenseparation kommer du att ingå i ett team av ingenjörer som arbetar med ett relativt brett spektrum av dynamiska simuleringar, analyser och optimering.

 Inom teknikområdet strukturdynamik genomför vi till exempel landningssimuleringar och fågelkollisionsanalyser. Dynamiska påkänningar i strukturen (t.ex. flygplansskrovet) beräknas som underlag för bland annat hållfasthetsanalyser och designuppdateringar. Vi är också engagerade i provverksamhet kopplad till dynamisk analys såsom marksvängningsprov (GVT) och fågelkollisionsprov.

 Termen aeroelasticitet betecknar samspelet mellan den flexibla flygplansstrukturen och den omgivande aerodynamiken. Ett relativt känt aeroelastiskt fenomen är fladder vilket är en oönskad dynamisk instabilitet. Vi tillser att flygplanet är fritt från denna typ av instabilitet inom hela den aktuella flygenveloppen. Vi studerar även kopplingar till flygplanets styrsystem och hur flygplansstrukturens flexibilitet påverkar roderytors effektivitet vid olika flygtillstånd.

 Inom teknikområdet vapenseparation säkerställer vi att allt som separeras från flygplanet (t.ex. fälltankar, robotar, motmedel och annan utrustning) kan separeras på ett säkert sätt utan risk för pilot och flygplan. Utvecklade modeller och simuleringar valideras också genom både mark- och flygprov.

 Arbetet är av analytisk karaktär och spänner ofta över flera tekniska discipliner såsom strukturdynamik, aerodynamik och flygmekanik. Jobbet sker både i egenutvecklade programvaror (utvecklade i t.ex. MATLAB, FORTRAN och C++) och kommersiella programvaror (såsom MSC NASTRAN, ADAMS och LS-DYNA). Utveckling av modeller, metodik och analysverktyg är en viktig del i det dagliga arbetet. Arbetsinnehållet för den aktuella tjänsten kan i viss utsträckning anpassas efter individuella intressen. Tjänsten erbjuder mycket goda möjligheter när det gäller framtida kompetensutveckling.

Den du är idag

Vi söker dig som är initiativrik, analytisk och som har lätt för att samarbeta såväl inom och utanför den egna gruppen. Du är civilingenjör inom farkostteknik, maskinteknik, teknisk fysik eller har annan motsvarande teknisk examen. Det är meriterande om du har erfarenheter inom strukturdynamik, flygmekanik, aerodynamik eller liknande teknikområden. Vi ser också gärna att du har ett stort intresse för utveckling av modeller, metodik och programmering. Eftersom vi arbetar i flera internationella samarbetsprojekt är det en förutsättning att du behärskar engelska i tal och skrift.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap. Varmt välkommen in med din ansökan!

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!