Delprojektledare och Teamledare

Lediga 15 februari 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-mar-2017

Plats

Järfälla

Kontakt

Claes Silfverhammar, Rekryterande Chef +46858084000
Catharina Kallmert, HR +46 8 58085036
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Din framtida utmaning

Vi står inför en utmaning med flera parallella projekt inom vår verksamhet och vi behöver stärka upp oss med en delprojektledare tillika teamledare. Arbetet kommer innehålla planering av projektverksamheten samt att operativt delta i arbetet. Du kommer att behöva hantera många kontaktytor, både med interna och externa kunder, men även med våra linjechefer och andra intressenter. Även om det administrativa såsom tidplaner och uppföljning är viktiga så kommer fokus att ligga på att operativt leda delprojekten.

Den du är idag

Vi tror att du är en driven och resultatinriktad person som har en god förmåga att kunna hantera människor. Du har en bakgrund inom produktutveckling inom exempelvis Inbyggd mjukvara, Elektronikutveckling, Mekanikutveckling, Test och Verifiering eller Produktionsteknik. Du har även jobbat som delprojektledare eller teamledare en tid.

Du kan det administrativa som ingår i att driva ett projekt även om detta utgör en mindre del av arbetet. Du är van att ta en ledande roll och få med dig människor. Vid behov kan du även göra en delmängd av projektarbetet utifrån din kompetens inom produktutveckling.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och har därmed krav på svenskt medborgarskap.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 700 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!