Erfaren mekanikingenjör

Lediga 23 februari 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-mar-2017

Plats

Linköping

Kontakt

Maria Hofvendahl, rekryterande chef 013-180052
Peter Andersson, HR-chef 013-183290
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

I affärsområdet Industrial Products & Services (IPS) ingår affärsenheterna Aerostructures, Avionics och Combitech, samt Ventures portfölj av hel- och delägda företag. IPS fungerar som en holdingorganisation där varje verksamhet utvecklar och arbetar med strategier för lönsam tillväxt efter förutsättningarna på respektive marknad. En stor del av affärerna sker på en så kallad business-to-business-marknad. Affärsområdet har cirka 2400 medarbetare och omsätter ungefär 4 miljarder SEK.

Din placering blir på affärsenhet Aerostructures. Affärsenheten utvecklar, industrialiserar och tillverkar flygplansstruktur för främst den civila men även till viss del för militära marknaden. Avdelning Utveckling och industrialisering ansvarar för utveckling, industrialisering och teknisk support av struktur inklusive systeminstallation till huvudsakligen de externa kunderna Airbus och Boeing.

Sektionen för produktionsstöd har två ansvarsområden. Ett område är att utföra tekniska bedömningar av avvikelser som sker i vår eller hos våra leverantörers produktion. Det andra ansvarsområdet är att utföra en första artikelkontroll när till exempel produkten eller produktionsprocessen har ändrats. Sektionen har ca åtta medarbetare.

Din framtida utmaning

Du ansvarar för att utföra tekniska bedömningar och besluta om hur avvikelser på produkten ska åtgärdas. Arbetet innebär också att ge förslag på hur produktionen kan förbättras för att fel ska förhindras i framtiden. Ditt arbete kommer att innehålla många kontaktytor med både specialister inom vår utvecklingsavdelning men också på operatörsnivå i vår produktion.

Rollen innebär ett stort ansvar då du tar tekniska beslut som påverkar produktens flygsäkerhet. I denna roll är du synlig och efterfrågad i verksamheten och du får ett stort kontaktnät. En stor del av vår underlag samt dina egna beslut skrivs på engelska eftersom vi har internationella kunder och leverantörer.

Du ingår i ett team av ca 5-6 personer. Kontakter med kund förekommer frekvent, och även med leverantörer i syfte att lösa tekniska problem i deras produktion. Eftersom delar av vår verksamhet bedrivs i skiftform förekommer beredskapstjänstgöring.

Den du är idag

Vi letar efter dig som är ingenjör och trivs med att nätverka! Vi söker dig som är kommunikativ, samarbetsvillig och prestigelös samtidigt som du har stor personlig integritet då kvaliteten inte får försummas.

Du är civilingenjör alternativt högskoleingenjör. Erfarenhet av konstruktörsarbete eller hållfasthetsberäkningar i minst 2 år är ett krav. Även erfarenhet av produktionstekniskt arbete eller arbete i produktion är värdefullt. Goda kunskaper i engelska är en förutsättning.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 700 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!