Examensarbete - Aktiv Elektroniskt Styrd Antenn för L-band

Lediga 09 november 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-dec-2017

Plats

Göteborg

Kontakt

Maria Köhler, rekryterande chef +46 734 378 551
Fredrik Ingvarson, rekryterande chef +46 734 379 654
Bengt Svensson, handledare +46 734 378 757
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Sektionen ”Microwave and Antenna Design” huserar inom affärsenhet Airborne Engineering men ansvarar för antenn- och mikrovågsutveckling ingående i produkter hos samtliga affärsenheter inom Surveillance (Surface Radar, Airborne Surveillance and EW Systems).

Sektionen består av ca 45 persioner fördelade på tre grupper med ansvar för antenndesign, antennmät, mikrovågskonstruktion, högeffektsändarutveckling, sändar-/mottagarmoduler (TRM) i Saabs samtliga aktiva fasstyrda antenner (AESA) samt egenutvecklade mikrovågskretsar (MMIC). Inom sektionen ligger också ansvaret för driften av flera avancerade antennmätsträckor med både interna och externa kunder. Sektionen är utpekad som ett kärnkompetensområde för Saab Surveillance verksamhet.

Din framtida utmaning

En viktig del av våra sensorsystem är den s.k. IFF/SSR-antennen. Den används för identifiering och följning av mål som upptäcks på primärradarn och ingår i ett världsomspännande system med transpondrar även på kommersiella flygplan. Traditionellt är interrogatorantennen en passiv antenn med fast lob på en roterande plattform. Utvecklingen mot elektriskt styrda primärradarantennen innebär dock att även IFF Interrogatorantennen måste vara elektriskt styrd med AESA (Active Electroncially Scanned Array) teknik. IFF systemen är hårt styrda av internationell standard med många moder och att utveckla en AESA antenn som följer denna standard innebär en stor utmaning. Hittills finns bara ett fåtal system i världen, ibland med begränsad funktionalitet. Vi vill nu studera ett koncept till en sådan här antenn närmare. #LI-DNP 

I exjobbet ingår:

  • Litteraturstudie, översikt IFF-system
  • Konstruktion antennapertur
  • Konstruktion TRM-kedja (TRM - TransmitReceiveModule) med förstärkare, fasvridare och mottagarskydd
  • Simuleringar och mätningar överföringsfunktion TRM
  • Skriftlig och muntlig rapportering

Den du är idag

Du är en examensarbetare från Civilingenjörsprogrammet, gärna drivande och intresserad av både teoretisk och praktisk problemlösning. Exjobbet är anpassat för två studenter och innehåller såväl avancerad kretskonstruktion med aktiva komponenter som antennteknik för elektriskt styrda antenner. Samarbetsförmåga och resultatorientering är därför egenskaper som värdesätts högt. #LI-DNP

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!