Examensarbete - Framtida arbetssätt med Model Based Definition inom driftsäkerhet, underhållsmässighet och framtagning av dokumentation

Lediga 22 november 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-dec-2017

Plats

Karlskoga, Linköping

Kontakt

Theres Westerlund, rekryterande chef E-post
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Du kommer att bli en del av ett team som arbetar med metodikfrågor kring våra framtida arbetssätt inom driftsäkerhet, underhållsmässighet och framtagning av teknisk kunddokumentation.

Teamet är en del av utvecklingsavdelningen på Dynamics och finns stationerad både i Linköping och Karlskoga. Vår avdelning består av fem sektioner varav två finns i Linköping och tre i Karlskoga. Vi arbetar ortsövergripande, men din huvudsakliga arbetsplats kommer att vara antingen i Linköping eller Karlskoga.

Vi är ett litet gäng som hjälps åt att lösa våra åtaganden. Vi har en glad och dynamisk atmosfär där teamkänsla och teknikutveckling står i fokus.

Din framtida utmaning

Saab Dynamics är mitt uppe i en spännande utveckling av arbetssätt och systemstöd för ritningslös modellbaserad produktutveckling.

Vi har ett ständigt behov av att effektivisera våra processer och metoder för att fortsätta att vara konkurrenskraftiga och lönsamma. Förutom en avsevärt bättre konstruktionseffektivitet ger det modellbaserade arbetssättet oss helt nya möjligheter att återanvända produktinformation, förenkla produktionsarbetet, och framför allt erbjuda våra kunder nya möjligheter när det gäller information som behövs för att serva och underhålla produkten när den är i drift.

Idag har vi onödigt dubbelarbete, där vi beskriver vår produkt både i ritningar och/eller våra 3D-modeller, men även i olika verktyg och databaser som används vid analys av produkternas driftsäkerhet och underhållsmässighet.

När vi nu går emot ett modellbaserat arbetssätt för produktutvecklingen, så behöver vi integrera våra arbetssätt för att analysera kravuppfyllnad, ta fram underhållskoncept och kunddokumentation, med målet att minimera antal verktyg och skapade dokument och 2D-ritningar. Syftet är att ta fram effektiva arbetssätt, minimera ändringshanteringen och minska livslängdskostnaden för kunden.

Målet är att utifrån dagens arbetssätt inom områdena driftsäkerhet, underhållsmässighet och utveckling av teknisk dokumentation, identifiera möjligheter och begränsningar samt föreslå områden för fortsatt arbete och tänkbara lösningsalternativ.

Under tiden som examensarbetet pågår har du en visstidsanställning hos Saab. Ersättning utgår med 1750 kr per examensjobbspoäng (hp).

Den du är idag

Vi tror att nytänkande studenter kan göra en annorlunda tolkning av vårt sätt att se på data och användare, samt verktygens roll i att underlätta arbetet för användaren.

Du/ni bör studera till civilingenjör/er och lämplig inriktning kan exempelvis vara industriell ekonomi. Det är viktigt att vara analytisk, kommunikativ och kunna ta egna initiativ.

Inriktningen på examensarbetet kan anpassas efter individen/individernas intresse och förmåga. #LI-DNP

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!