Examensarbete – studie på detaljering av FE-modell vid dimensionering

Lediga 11 december 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

17-dec-2017

Plats

Linköping

Kontakt

Stefan Ross, rekryterande chef 013-18 52 86
Peter Andersson, Personalchef 013-18 32 90
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

I affärsområdet Industrial Products & Services (IPS) ingår affärsenheterna Aerostructures, Avionics och Combitech, samt Ventures portfölj av hel- och delägda företag. IPS fungerar som en holdingorganisation där varje verksamhet utvecklar och arbetar med strategier för lönsam tillväxt efter förutsättningarna på respektive marknad. En stor del av affärerna sker på en så kallad business-to-business-marknad. Affärsområdet har cirka 2400 medarbetare och omsätter ungefär 4 miljarder SEK.

Aerostructures utvecklar, industrialiserar och tillverkar flygplansstrukturer främst för den civila, men även till viss del för den militära marknaden. Avdelning Utveckling och Industrialisering ansvarar för utveckling och industrialisering av struktur inklusive systeminstallation till externa kunder, främst Airbus och Boeing.

Under examensarbetet kommer du tillhöra sektionen "Strukturteknik" som är en del av utvecklingsavdelningen på Aerostructures.

Sektionen Strukturteknik ansvarar för hållfasthet- och systemsäkerhetsanalyser på nykonstruktioner, ändringar och produktionsavikelser. Sektionen består idag av 12 medarbetare.

Några exempel på projekt och program som vi jobbar med just nu är:

  • Boeing 787 lastrumsdörrar
  • Airbus A350 -1000 klaffupphängning
  • Airbus A321neo dörrar

Din framtida utmaning

Våra kunder ställer allt högre krav på att göra mer och mer detaljerade FE-modeller. Vi tar idag spänningar direkt ifrån FE-modellen vilket kräver mycket detaljerade modeller vid t.ex. radier för att säkerställa rätt resultat. Modellerna är oftast uppbyggda av skalelement men det händer även att vi förfinar modellen med 3D element. Vi vill kunna skapa tillräckligt detaljerade FE-modeller som ger oss ett effektivt arbete vid dimensionering av flygplansstruktur.

Din uppgift är att skapa en mindre detaljerad FE-modell jämfört med den befintliga FE-modellen av en sprygel på A350. Resultatet, tex inre laster, ska sedan jämföras mellan de olika FE-modellerna med varierande detaljering. Dessutom ska kritiska punkter på sprygeln identifieras, utvärderas och jämföras mellan de olika FE-modellerna. Resultat ska sedan jämföras med befintliga provresultat och användas till att dra slutsatser och ge rekommendationer på detaljering av FE-modell som ska ge effektivare dimensionering.

Arbetsuppgifter:

  • Litteraturstudie
  • Skapa en mindre detaljerad FE-modeller av A350 sprygel med hjälp av HyperMesh
  • Utvärdera resultaten tex inre last och jämföra med befintlig detaljerad FE-modell
  • Räkna om punkter som är räknad med detaljerad modell med resultat från förenklad modell
  • Dra slutsatser med rekommendationer av resultaten
  • Dokumentation

Arbetet är tänkt att utföras av en eller två teknologer med inriktning mot hållfasthetslära under 20 veckor på Saab i Linköping med start i januari 2018.

Den du är idag

Du läser sista året på civilingenjörsutbildning. Du ska ha läst kurser i hållfasthetslära och FEM. Kunskaper inom FEM programvarororna Hypermesh och Nastran är ett extra plus.

Välkommen in med ansökan - vi använder oss av fortlöpande rekrytering varför tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!