EXAMENSARBETE, 15 HP: ANALYSVERKTYG FÖR RADARDATA

Lediga 28 november 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-jan-2018

Plats

Arboga

Kontakt

Johannes Fyrpil, Chef 0766-37 10 94
Åke Krantz, kontaktperson 0766-37 12 02
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Support and Services, ett affärsområde inom Saab, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln.

Din blivande avdelning, Sensor Services, är specialiserad på att ge support och underhålla markbaserade radarsystem så som spaningsradar och väderradar. Arbetet sker i en nära dialog och samarbete med kunderna. Avdelningen består idag av ett 40-tal medarbetare främst i Arboga med stor blandning av kompetenser.

Din framtida utmaning

Bakgrund

Saab är del i vidmakthållandeorganisationen för Sveriges markbaserade spaningsradarsystem, som operativt används av flygvapnet och marinen. Spaningsradarsystemen används vid övnings- och förbandsproduktion, samt kontinuerligt för att säkerställa Territoriell Integritet genom övervakning av luftrummet och territorialhavet med omnejd.

Under systemens hela livslängd finns ständigt behov av nya tekniska hjälpmedel för att säkerställa systemens operativa funktion.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att ta fram ett verktyg för analys av radardata i utvärderings- och felsökningssyfte.

Verktyget kan liknas vid en mediaspelare där man på ett enkelt sätt ska kunna visualisera radardata och underlätta analys genom grundläggande funktioner såsom att spela upp, pausa och backa i olika hastigheter. Vidare skall verktyget ha stöd för olika lager av information som ska kunna presenteras. Dessa kan bestå av exempelvis karta, gps information och/eller radarstationers placering.

Data som ska kunna visualiseras är i sparat i ett standardiserat protokoll, ASTERIX (http://www.eurocontrol.int/services/asterix), och kan komma från en eller flera radarstationer.

Kontinuerlig handledning i radarteknik och rapportskrivning kommer att ges.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för två ingenjörsstudenter med intresse för programutveckling och databehandling. Ni är i slutet av er ingenjörsutbildning eller motsvarande och ska påbörja ert 15 hp examensarbete. Specifika krav på erfarenhet och genomförda kurser sätts för respektive examensarbete. #LI-DNP

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!