Examensarbete 30HP: Naturlig talsyntes som ersättning av förinspelade meddelanden

Lediga 25 november 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-jan-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Joakim Gärdin,Rekryterande chef 013-189529
Linda Zaar,Human resources 010-2160435
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Detta examensarbete kommer att utföras på en av våra HMI sektioner, S/W Infrastructure, där verksamheten generellt är riktad mot mjukvarudesign och mjukvaruutveckling för presentationssystemet för kommande generation av flygplanet Gripen.

Presentationssystemet byggs upp av ett antal bildskärmar som ger piloten information visuellt men det finns även ett system som via ljud i form av toner eller tal ger piloten information gällande eget flygplan och den taktiska omvärlden. Eftersom piloten i vissa situationer måste jobba "head out", det vill säga inte har möjlighet att titta på en skärm, så är detta sätt att förmedla information väsentligt för att piloten ska kunna upprätthålla sin situationsmedvetenhet i alla lägen.

Din framtida utmaning

I dagens ljudsystem används förinspelade ord som sätts samman i olika meddelanden. Det ger väldigt bra kvalitet på meddelandena men det är omständigt att göra ändringar eftersom nya inspelningar måste göras för att få nya ord. Antingen måste samma person hittas som gjorde inspelningen förra gången eller också måste en komplett nyinspelning göras för att få samma röst till alla meddelanden.

I detta examensarbete, omfattandes 30 högskolepoäng, ska du studera möjligheten att ersätta de förinspelade orden med ett TTS-system (Test To Speech) samt skapa detta system för att använda i Saab Presentations- och manövreringssimulator (PMSIM).

Systemet är tänkt att användas vid framtagning av nästa generations Tal-meddelanden.

Det syntetiska talet ska låta naturligt. Det ska gå att justera hastighet och betoning.

I första hand ska systemet klara ett antal fasta ord och fraser. Men om det är möjligt skulle det även vara intressant att ha ett system som kan läsa generella texter med acceptabel kvalitet samt om möjligt, låta lika eller snarlikt det förinspelade tal som används idag.

Förväntat resultat:

* Teknisk rapport på engelska innehållande:

- En beskrivning av olika befintliga TTS-system

- En utvärdering av valda TTS-systemkandidater

* Implementation av minst ett TTS-systemet i PMSIM

* Genomförande av tester med TTS-medelande tillsammans med SAAB personal i PMSIM

Den du är idag

Detta examensarbete lämpar sig bäst för en till två studenter på ett tekniskt ingenjörsprogram med inriktning mot mjukvaruutveckling. Omfattningen kan anpassas efter individens intresse och förmåga. Vid två sökande kan jobbet utökas mot att skapa ett system som läser generella texter med acceptabel kvalitet samt kanske även ta in delar mot signalbehandling.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!