Examensarbete: Aktivt dämpade radarmaster

Lediga 13 november 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-dec-2017

Plats

Göteborg

Kontakt

Martin Blennius, handledare 0734 379 569
Stefan Axén, rekryterande chef 0734 378 887
Anja Malmborg, HR 0734 187 474
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Inom sektionen för mekaniska delsystem arbetar vi med kravställning, konstruktion och verifiering av den mekanik som ingår i företagets produkter. Vårt arbete sträcker sig från att delta vid konceptarbete för framtida produkter genom kravställning och detaljkonstruktion och slutligen verifiering av färdig produkt. Vårt huvudsakliga arbetsverktyg är 3D-cad systemet CREO från PTC som kompletteras med exempelvis NASTRAN/PATRAN för FEM-analys och ADAMS/Creo Motion för dynamiska flerkropssimuleringar.

Din framtida utmaning

Markbaserad radar består oftast av antenn, vridbord, mast och plattform. En av de mest prioriterade egenskaperna för ett radarsystem är räckvidd. Mastens funktion är att på ett stabilt sätt lyfta upp antennen och därigenom öka räckvidden högst väsentligt. Höjden som kan nås begränsas normalt av egensvängning orsakade av yttre laster, vikt och styvhet i omgivande struktur. Vill du vara med och utmana den maximalt nåbara höjden genom att utvärdera gyrostabilisering? Tekniken finns för stabilisering av båtplattformar men att stabilisera en komplett mast är en ny och patentsökt applikation. Ett examensarbete skulle kunna ge svar på skillnaden mellan passivt och aktivt gyro eller var gyrot placeras på masten för att uppnå högst dämpning. Andra intressanta frågor är vilka sensorer och styrningar  som är gångbara för att dämpa mer komplexa störningar.

Ett visst mått av teori och uppbyggnad av simuleringsmodell är troligtvis en nödvändig bas i arbetet och vi ser gärna att handfasta underlag kommer ut ur arbete. Handfasta underlag kan vara uppbyggnad av gyrosystemet, varvtal, motoreffekter, fpositioner, vikter, kostnader och uppnådd dämpning. Finns tid är det inget som hindrar att arbetet utformas för att kunna ta fram en mindre demonstrator.

Den du är idag

Vi söker dig som tycker att maskindynamik är intressant. Kopplingen mellan teori och praktik ser vi som viktig eftersom vi vill dels kunna bedöma potentialen i aktiv dämpning av mast och dels bedöma rimligheten i en dylik installation. Vi räknar med att en del dynamiska simuleringar blir nödvändiga.

Du läser idag troligtvis en utbildning inriktad mot teknisk utveckling på masternivå av mekaniska produkter eller motsvarande och har ett stort intresse av att förstå helheten. Det är naturligt för dig att jobba i team, med stöd av handledare, mot ett gemensamt mål. Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Examensarbetet är öppet för 1-2 studenter, gemensamma ansökningar är välkomna. #LI-DNP

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!