Examensarbete: Analysmetoder för svetsade konstruktioner

Lediga 02 november 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

21-dec-2017

Plats

Linköping

Kontakt

Martin Helmfrid, Rekryterande chef 0734-181004
Sofia Sjöhagra, Rekryterare 0734-187461
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Sektionen för Systemhållfasthet ansvarar för hållfastheten på i princip allt på flygplanen förutom skrovstrukturen. Detta innefattar exempelvis landställ, yttre utrustning samt bränsle-, luft- och hydraulsystem. I bränsle- och luftsystemen ingår ofta svetsade installationsdetaljer (exempelvis tunnväggiga rör) med komplexa belastningsbilder. Inom områdena bränsle- och luftsystem vill vi nu utveckla och förbättra vår beräkningsmetodik för svetsade konstruktioner.

Vi erbjuder härmed följande examensarbete som är lämpligt för 1-2 teknologer. Scoopet kan dock komma att förändras beroende på antal utförare. 

Din framtida utmaning

Det finns ett flertal etablerade beräkningsmetoder och standarder inom hållfasthetsberäkning av svetsförband. Inom Saab Aeronautics saknas dock till stora delar en samlad beräkningsmetodik för svetsförband. Målet med examensarbetet är därför att utvärdera vilka metoder som kan vara lämpliga för beräkning/dimensionering av svetsförband inom Saab och ta fram ett förslag på hur de kan implementeras. Examensarbetet avser beräkningsmetoder för svetsförband inom både statisk hållfasthet och utmattning. Då flertalet av de aktuella konstruktionerna med svetsar är komplexa och kräver FE-modellering är ett av målen därför att implementera metodik för hur svetsarna ska modelleras med FEM, följt av utvärdering av analysresultat. Det är även av intresse att se hur resultaten från FEM korrelerar med handboksmetoder.

Arbetet kan även innefatta studier av Saab Aeronautics svetsverkstad och dess processer.

 Examensarbetet är tänkt att genomföras under första halvåret 2018.

Den du är idag

Vi söker en student som vill genomföra ett 30 ECTS examensarbete. Du är initiativrik, analytisk och som har lätt för att samarbeta såväl inom och utanför den egna gruppen. Din bakgrund är blivande civilingenjör inom farkostteknik, maskinteknik, teknisk fysik eller annan motsvarande teknisk utbildning. Det är meriterande om du har läst inriktning mot hållfasthet, specifika kurser inom FE-modellering, eller liknande teknikområden. Vi ser också gärna att du har ett stort intresse för utveckling av modeller och metodik.

Eftersom vi arbetar i flera internationella samarbetsprojekt är det en förutsättning att du behärskar engelska i tal och skrift.

Examensarbetet innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!