Examensarbete: Automatiserad systemtestning av flygburet radarsystem

Lediga 24 mars 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-jun-2017

Plats

Göteborg

Kontakt

Henrik Dotevall, Rekryterande chef +46 73 4378946
Karin Thorvaldsson +46 31 7949962
Maria Forsberg, HR +46 31 7948276
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Din arbetsplats blir sektionen för System I&V inom affärsenheten Airborne Surveillance Systems. System I&V ansvarar för integration, verifiering och kundacceptans av hela Mission System, där bl.a. radar och command and controlsystemet ingår. I&V ansvarar också för att bygga upp och underhålla en fungerande testrigg.

Radarsystemen som vi utvecklar byggs ihop av många olika hård- och mjukvaror. De konstrueras, testas och integreras samman till delsystem. Delsystemen levereras till oss på System I&V för verifiering och integration med övriga sensorer och system som ingår i Mission System. Vi tar systemen hela vägen via flygprov, acceptanstester med slutkund inför leverans och slutligen support i kundland efter leverans.

Din framtida utmaning

Bakgrund

För att öka robustheten i våra riggar vill vi nu se över möjligheten att automatisera en delmängd av våra tester. När nya hård- och mjukvaror levereras till riggen, som en del i utvecklingen, vill vi kunna avlusa dem snabbt med en uppsättning automatiserade regressionstester. Om testerna inte går igenom, går leveransen tillbaka till konstruktörerna för rättning. På detta sätt kan vi öka kvaliteten på våra inleveranser och därmed kunna ta emot tätare leveranser och återmata snabbare.

Litteraturstudie

Examensarbetet börjar med att ta reda på vad man kan och bör automatisera. Vilka lärdomar kan man dra av andra? Vad säger litteraturen? Vad passar för vår typ av system?

Hur gör andra?

Vad gör andra inom Saab AB? Hur har de automatiserat? Finns det något vi kan dra nytta av? Vilka verktyg använder de? Hur gör andra liknande företag?

Implementation

Utifrån litteraturstudien och hur andra har gjort tar ni fram några förslag på hur vi kan göra här. Efter utvärdering av förslagen, tillsammans med handledare, kan ni börja implementera några testfall i ett utvalt verktyg.

Testa och utvärdera

Parallellt med implementationen testar och utvärderar ni hur det fungerar i praktiken. Examensarbetet avslutas med en rekommendation till hur vi bör gå vidare.

Arbetet är lämpligt för två civilingenjörsstudenter (eller med liknande utbildning) med intresse för test och automatisering.

Den du är idag

Du är i slutet av din civilingenjörsutbildning eller motsvarande och ska påbörja ditt 30 hp examensarbete.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 700 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!