Examensarbete: Common GUI Test Equipment

Lediga 01 november 2017

Slutdatum

31-dec-2017

Plats

Huskvarna

Kontakt

Anna Olausson E-post
Ansök om jobb!

Introduktion

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Vad du blir en del av

Saab Training & Simulation, en affärsenhet i Dynamics, är världsledande inom avancerad militär utbildningsmateriel. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför lasersimulatorer, instrumenterade träningsanläggningar, målmateriel samt tillhandahåller tjänster som service och underhåll av levererade system. 

Vårt huvudkontor ligger i Huskvarna.

 

Ditt uppdrag

Idag har våra testutrustningar, inom produktion, olika grafiska användargränssnitt beroende på att det inte finns gemensamma riktlinjer för hur gränssnitten ska utformas.

Det är önskvärt att likartad information återfinns inom samma grafiska område oberoende av vilken testutrustning som avses.

Uppdraget avser följande:

  • Kartlägga vilken information som visas i dagens testutrustningar.
  • Kartlägga framtida informationsbehov.
  • Föreslå en standard för hur information ska visas i ett gemensamt användargränssnitt.

Vem du är idag

Du bör ha inriktning mot Industrial Design eller Product Design.

Arbetet kan utföras av 1-2 studenter, på Saab AB, Training & Simulation i Huskvarna.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!