Examensarbete: Detektering av drönare i en komplex bakgrundsmiljö

Lediga 14 november 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-dec-2017

Plats

Göteborg

Kontakt

Magnus Enger, rekryterande chef +46 31 7948425
Patrik Dammert, frågor om ex-jobbet +46 31 7948992
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Affärsenheten Airborne Surveillance System ansvarar för flygburen radar och övervakningssystem och examensarbetet kommer bedrivas inom sektionen Concepts & Functions. Vårt arbetsområde är avancerade systemstudier både rörande våra befintliga och framtida produkter samt systemdesign av gemensamma funktioner för våra radarsystem. Vi har en generellt sett hög teoretisk kompetens där all personal har en gedigen bakgrund och våra kontaktytor återfinns både inom och utom företaget.

Din framtida utmaning

Det har vuxit fram ett utökat behov av att kunna detektera drönare i en komplex bakgrundsmiljö. För att kunna detektera dessa mindre plattformar och särskilja dem från likande objekt t.ex. fåglar krävs kunskap om dess radarsignatur. Examensarbetet innebär att ta fram och implementera ett antal algoritmer samt utvärdera prestanda med hjälp av inspelade radardata. Speciellt inkluderar detta att utvärdera belysningstider och radarband samt olika radarvågformer. Att hitta rätt radarfrekvens, belysningstid och vågform är viktiga ingångsvärden för att kunna deisgna framtidens radarsystem. 

Målet med examensarbetet är att:

  • Implementera ett antal algoritmer för att kunna detektera drönare i en komplex bakgrundsmiljö
  • Utvärdera framtagna algoritmer med hjälp av inspelade radardata
  • Föreslå framtida förbättrade algoritmer att utveckla vidare 

Den du är idag

Examensarbetet vänder sig till 1-2 studenter med intresse för radarteknik och är i slutet av sin Civilingenjörsutbildning med lämplig inriktning.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.#LI-DNP

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!