Examensarbete: Digital Frekvensgenerering för lågkostnadsradar

Lediga 06 februari 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-maj-2017

Plats

Göteborg

Kontakt

Anette Hansson, Rekryterande Chef 031 - 7949269
Maria Zetterlund, HR 031 - 7949158
Morgan Andersson, Handledare 031 - 7948792
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Divisionen Future Sensor System har ansvar för forskning och utveckling av framtida sensorsystem, där avdelningen Microwave and Antennas ansvarar för mikrovågsdelen. På denna avdelning finns sektioner för delsystemarbete, chipkonstruktion, mikrovågskonstruktion samt ett antal antennmätsträckor.

Din framtida utmaning

Sedan ett antal år tillbaks har det varit möjligt att generera RF-signaler digitalt med hjälp av s.k. DDS:er; kretsar som innehåller funktionalitet för direkt digital frekvenssyntes. Dock har prestanda beträffande frekvensområde, fasbrus och spurioser begränsat deras användning i våra applikationer.

Det har på senare tid dykt upp en ny generation kretsar som har betydligt bättre prestanda och med rätt användning skulle dessa förmodligen möjliggöra billigare lösningar på frekvens och vågformsgenerering i våra applikationer.

Dessa kretsar är dock komplexa vilket gör det svårt att hitta optimal parametersättning och samplingsfrekvens givet en viss utfrekvens och bandbredd.

Examensarbetets omfattning:

  • Att med hjälp av inköpt utvärderingskort utvärdera kombinationer av samplingsmod, parametersättning och samplingsfrekvens för några olika utfrekvenser.
  • Analysera mätresultat och spåra eventuella oegentligheter som härstammar från kretsens omgivning t.ex. kraftförsörjning och annan logik.
  • Estimera resulterande klotterprestanda för en radarapplikation givet några olika applikationsarkitekturer.

Examensarbetet beräknas ta ca 20 veckor.

Arbetet kan delas in i följande delmoment:

  1. Litteraturstudie och en teoretisk förståelse av kretsen.
  2. Föreslå lämplig kombination av parametersättning för digital filtrering och samplingsmod beroende på samplingsfrekvens och utfrekvens.
  3. Mäta resulterande spektrum och fasbrus på genererad signal från utvärderingskort.
  4. Analysera mätresultat och försöka identifiera oegentligheter som härstammar från kretsens omgivning på utvärderingskortet t.ex. störning från kraft och logik.
  5. Estimera klotterprestanda för en radarapplikation beroende på i vilken applikationsarkitektur kretsen används.
  6. Rapport och redovisning.     

Den du är idag

Examensarbetet utförs på Saab AB i Kallebäck, lämpligen av en teknolog i slutet av årskurs fyra på Civilingenjörslinje E, F eller motsvarande.

Vi utvärderar ansökningarna löpande vilket innebär att platsen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum, så sök idag!

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 700 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!