Examensarbete: Färgmatchning av flygfoton

Lediga 31 mars 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-maj-2017

Plats

Linköping

Kontakt

Johan Olsson, rekryterande chef +46 (0)13 184208
Cecilia Lantz, HR +46 (0)13 185073
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Saabs sektion för geodata och visualisering ansvarar för framtagning av geografisk information till en stor bredd av produkter inom hela Saab. Sektionen arbetar också med en rad olika GIS-programvaror som används för att visualisera digitala kartor eller utföra geografiska analyser i 2D och 3D.

Din framtida utmaning

Olika flygbilder skiljer ofta mycket i färgåtergivning på grund av olika kameraegenskaper, årstid, tid på dygnet, väder och flyghöjd. Dessa färgskillnader orsakar synliga skarvar som stör och påverkar träningsvärdet negativt för våra Gripen-piloter när de övar i 3D-omvärldar som genererats från omatchade flygbilder.

Målet med detta examensarbete är att ta fram en metod för att analysera och korrigera färginnehållet i flygbilder. Flygbildernas geografiska utbredning måste tas i beaktning för att minimera synliga skarvar mellan bilderna, och en naturlig färgåtergivning ska uppnås.

Färgmatchningsmetoden ska implementeras i form av en programvara som kan integreras i vår produktionskedja. Utvecklingsmiljön är Visual Studio med C# som programspråk.

Den du är idag

Vi söker en driftig student som tillsammans med oss utför uppdraget med en
hög ambitionsnivå. Du är i slutet av utbildningen och läser troligen en civilingenjörs- eller ingenjörsutbildning med inriktning GIS, matematik eller visualisering/medieteknik.

Examensarbetet innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 700 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!