Examensarbete: Realtidssignalbehandling för digitalradar

Lediga 22 november 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

28-feb-2018

Plats

Göteborg

Kontakt

Ulrika Svahn, rekryterande chef +46 31 7949809
Anja Malmborg, HR +46 102167474
Milena Anguelova +46 102161985
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Under Surveillance ligger affärsenheten Surface Radar Solutions som har affärsansvar för alla ytbaserade radarsystem, såväl landbaserade som marina. #LI-DNP

Din framtida utmaning

LRAM är Saabs flexibla radar-demonstrator som används för att utveckla och testa nya koncept. Den är en L-band array med digitalt genererade vågformer och digital lobformning. Avancerade signalbehandlingsalgoritmer som behövs för detektering av mål i svåra miljöer kräver effektiva realiseringar och en flexibel datorplattform.

Effektiva realiseringar av signalbehandling för LRAM ska studeras och implementeras på en plattform med CPU och GPU. Avancerade algoritmer för array-processning och radarkontroll ska stödjas av implementationen. Fördelningen av algoritmerna mellan CPU och GPU som ger bäst prestanda med avseende på exekveringstid ska studeras.

Målet är en flexibel implementation som är lätt att uppdatera med nya funktioner och som tillåter algoritmformuleringar på hög språknivå. Prestanda ska utvärderas med avseende på exekveringstid samt flexibilitet och användarvänlighet.

Den du är idag

Du är i slutet av din tekniska högskoleutbildning i Datateknik eller motsvarande och ska påbörja ditt 30 hp examensarbete.

Antal deltagare: 1-2 personer. Omfattning: 30 poäng (20 veckor). En bakgrund i matematik och signalbehandling är meriterande.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!