Examensarbete: Mjukvaruutveckling av avancerade sensorsystem

Lediga 20 oktober 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

12-jan-2018

Plats

Göteborg

Kontakt

Jonas Lindgren, rekryterande chef +46 31 7948343
Maria Forsberg, HR +46 31 794 82 76
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Din arbetsplats blir på sektionen Software Design vid affärsenheten Airborne Surveillance Systems. #LI-DNP

Din framtida utmaning

Exjobb inom software architecture
Vi på Software Design ansvarar bl.a. för att ta fram dator- och programvarulösningar för de senaste sensorsystemen. Detta omfattar högpresterande inbyggd signal- och databehandling och avancerad simulering. Utmaningar för nästa generations system handlar om extrema beräkningskrav samtidigt som systemen ska vara flexibla och skalbara.
Inom området finns följande exjobb:

 • Hur ser arkitekturen ut för nästa generations avancerade signalbehandling?

Exjobb inom software metrics
I framtiden ser vi behov av att öka vår konkurrenskraft ytterligare. Det innebär bl.a. stärkt innovationskraft, förmåga att hantera allt mer komplexa produkter och att vara adaptiv till våra kunders ständigt förändrade behov. Vi tror att framgångsfaktorerna för att möta detta är effektiva agila team som med hjälp av bra metodik och hantverk har förmåga att leverera ofta med hög kvalitet.
Inom detta område finns två olika exjobb:

 • Hur kan vi effektivisera vår mjukvaruutveckling med hjälp av mätdata gällande ”Software craftsmanship” och ”release readiness”?
 • Hur kan vi effektivisera vår mjukvaruutveckling med hjälp av mätdata gällande hyperproduktiva team?

Den du är idag

Varje exjobb, som lämpligen utförs av två studenter, har typiskt följande delmoment:

 • Gör en översikt över problemområdet genom litteraturstudier.
 • Identifiera de mest intressanta lösningsalternativen genom en teoretisk utvärdering.
 • Gör konkreta implementeringar av de mest intressanta alternativen och mät/uppskatta
  erhållen prestanda/nytta.
 • Jämför resultaten med befintliga resultat inom området.
 • Dra slutsatser.
 • Skriv en rapport och ge en muntlig presentation.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet. #LI-DNP

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!