Examensarbete: Nya teknologier för att öka kylkapaciteten i radar och laser

Lediga 10 november 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-dec-2017

Plats

Göteborg

Kontakt

Torbjörn Nilsson, handledare 031-7949262
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Examensarbetet kommer uföras på Surveillance i Göteborg och på ett svenskt universitet. En arbetsvecka planeras att utföras på Aavid Thermacore Ltd. i Newcastle, England.

Din framtida utmaning

Arbetet består av två lika stora delar. Båda innehåller CFD-analys och förmodligen additive manufacturing. Examensarbetet är huvudsakligen teoretiskt.

Del 1:
Vätskekylning används ofta för elektronik. Tyvärr ger långsamt pumpad vätska genom långa, släta kanaler ett laminärt flöde med värmeövergång genom gränsskiktet in i vätskan som närmast är att betrakta som ren värmeledning. De fluider vi kan använda är dåliga värmeledare.

Målet för del 1 är att ta fram ett eller flera koncept som bättre utnyttjar massflödet genom kanalerna, i jämförelse med ett referenssystem. Samtidigt ska hårdvaran till detta koncept vara möjlig att producera till rimligt pris.

Del 2:
Bra kylning nära strategiska elektronikkomponenter är av avgörande betydelse för Saabs radar och laser nu och i framtiden. Några chip och komponenter når nu värmeeffektdensiteter som kräver helt nya kylteknologier. "Vapor chambers" använder förångning och kondensering inne i en sluten volym, på liknande sätt som i en heat pipe.

Målet för del 2 är att räkna och sedan praktiskt demonstrera i ett realistiskt fall hur en vapor chamber kan sänka temperaturer på våra komponenter. Också i denna del ska producerbarhet till rimlig kostnad analyseras.

Följande steg föreslås:

  • Litteraturstudier
  • Analyser av värmetransport och flöden (CFD)
  • Studie av tillverkningsbarhet med dagens metoder
  • Studier av tillverkningsbarhet med framtida metoder
  • Praktiskt prov på Aavid Thermacores prototyp

Förväntat resultat av projektet:

  • Teknisk rapport
  • Muntlig presentation på Saab och på högskola

Den du är idag

Examensarbetet passar bäst för två studenter på mastersnivå, med bakgrund i teknisk fysik eller mekanik, med inriktning mot fluiddynamik och producerbarhet. #LI-DNP

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!