Examensarbete: Övervakning av virtuella utvecklingsmiljöer, 30HP

Lediga 24 mars 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

08-maj-2017

Plats

Järfälla

Kontakt

Denis Gacic, Rekryterande chef +46 8 58084766
Maria Paues, HR +46 8 58085345
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Saab har under mer än 40 år utvecklat avancerade system avsedda för den svenska försvarsmakten och för exportmarknaden. 

Surveillance, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av system för övervakning och för att upptäcka, lokalisera och skydda mot olika typer av hot. 

Affärsenheten Combat Systems och C4I Solutions (BU C2S) levererar världsledande ledningssystem, produkter och tjänster till försvarsmakten. Vi arbetar globalt med verksamheter i Sverige, Australien och Sydafrika. Vi förser, som en plattformsoberoende leverantör, världsmarknaden med Combat System & C4I Solutions, samt system och delsystem inom området Command and Control. 

Avdelningen Development Environment tillhandahåller och vidareutvecklar en virtuell utvecklingsplattform som används av system- och mjukvaruutvecklare inom ett flertal av affärsenhetens utvecklingsprojekt. Avdelningen har idag 12 medarbetare (anställda och konsulter) som - via en maskinpark på drygt 4000 virtuella maskiner - servar ca 300 utvecklare. Det här ställer höga krav på oss att ha en god arbetsmiljö där var och en tar ansvar både för sitt specialområde och för helheten. Varje enskild medarbetare är en viktig kugge i kedjan och vi lägger stor vikt vid att upprätthålla ett varmt samarbetsklimat med både täta avstämningar av aktuell status och högt i tak för nya idéer och tankar.


 

Din framtida utmaning

Den virtuella miljön för utveckling av programvara är ur ett verksamhetsperspektiv väldigt kritisk. Störningar blir snabbt besvärande och kostsamma. För att minimera risken för dessa behövs tekniskt stöd för övervakning av kritiska delar i utvecklingsmiljön. Detta omfattar övervakning av både funktionalitet och prestanda. 

Arbetet innefattar följande:

  • Identifiera verksamhetens behov
  • Utreda och identifiera kritiska övervakningspunkter i den virtuella utvecklingsmiljön
  • Omsätta behoven till tekniska krav på övervakningen
  • Inventera och utvärdera möjliga tekniska lösningar
  • Föreslå en systemdesign gällande övervakningsfunktionen
  • Implementera (valda delar av) lösningen
  • Testa lösningen mot den beskrivna designen
  • Verifiera lösningen mot kraven
  • Dokumentera lösningen väl, för framtida underhåll och vidareutveckling 

Vi ser gärna att arbetet i tillämpliga delar bedrivs enligt systemutvecklingsprocess ISO/IEC 15288.

Den du är idag

Lämplig inriktning på sökande:

Intresse för virtualiseringstekniker.

God kommunikativ förmåga (tal och skrift), för behovsinventering samt presentation av vald lösning.

Förståelse för affärsmässigt tänkande, för utvärdering av olika möjliga lösningar ur ett helhetsperspektiv.

Kunskap inom datorkommunikation, nätverk, virtualisering, operativsystem (Linux, Windows), programmering, scriptning.

Vi tror att du är blivande civilingenjör inom Datateknik, Elektroteknik eller motsvarande.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 700 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!