Examensarbete: Signalbehandling för flygburen radar

Lediga 08 mars 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-apr-2017

Plats

Göteborg

Kontakt

Tomas Berling, Rekryterande chef 031-794 9266
Maria Forsberg, HR 031-794 8276
Björn Hallberg 031-794 9993
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Din arbetsplats blir enheten System Design Radar vid affärsenheten Airborne Surveillance Systems. System Design Radar ansvarar bl.a. för systemutveckling av sensorer, exempelvis Radarer. I ansvaret ingår systemdesign av signal- och databehandlingfunktioner och avancerad simulering med mera.

Din framtida utmaning

Luftburen flygövervakning används för att kunna se mål på långa avstånd där markbaserade radarsystem begränsas av att målen ligger under horisonten. En nackdel med att placera radarn i ett flygplan är dock att radarn förutom målet även belyser marken. Ekot från marken kan vara mer än en miljon gånger starkare än ekot från målet och därför är digital signalbehandling en väsentlig del av ett luftburet radarsystem.
För att kunna urskilja målekot från markekot krävs frekvensselektiva filter med mycket låga sidlober vilket kan åstadkommas med till exempel en viktad Fouriertransform. Dock innebär viktningen att en del av signalstyrkan går förlorad vilket i sin tur innebär en försämrad radarräckvidd.
En metod för att åstadkomma låga sidlober och låga signalförluster på en och samma gång är att använda så kallade multi-window-filter. Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheten att använda sådana för att filtrera fram målsignaler ur radardata. Arbetet inkluderar både modellsimuleringar av prestanda och utvärdering med hjälp av riktiga radardata. Kontinuerlig handledning i radarteknik, signalbehandling och rapportskrivning kommer att ges.
Arbetet är lämpligt för en eller två civilingenjörsstudenter (eller med liknande utbildning) med intresse för signalbehandling.

Den du är idag

Du är i slutet av din civilingenjörsutbildning eller motsvarande och ska påbörja ditt 30 hp examensarbete. examensarbete. Specifika krav på erfarenhet och genomförda kurser sätts för respektive examensarbete.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 700 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!