Exjobb: VCSEL, nya laserdiod-komponenter för simulatorsystem

Lediga 01 november 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-dec-2017

Plats

Huskvarna

Kontakt

Erik Johansson E-post
Ronny Lembke E-post
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Saab Training & Simulation, en affärsenhet i Dynamics, är världsledande inom avancerad militär utbildningsmateriel. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför lasersimulatorer, instrumenterade träningsanläggningar, målmateriel samt tillhandahåller tjänster som service och underhåll av levererade system. I de system som används för fältbruk används laserljus inom NIR-området för att mäta hur väl skytten siktar på målet och var skottet träffar.

Vårt huvudkontor ligger i Huskvarna.

 

Din framtida utmaning

Idag används kantemitterande laserdioder. Dessa har egenskaper som både är bra och begränsande för tillämpningen. Examensarbetet syftar till att värdera hur komponenter baserade på VCSEL ( vertical-cavity surface-emitting laser ) skulle kunna användas i dessa tillämpningar och ge en bättre funktion där kantemitterande laserdioder har svagheter. Idag finns en standard inom området där våglängden är 905nm och laserpulserna är ca 50ns med en optisk uteffekt på ca 1-10W.

Nya produktgenerationer av laserbaserade simulatorsystem ställer höga krav på miniatyrisering och kompakt uppbyggnad. Därför måste de optiska delsystemen kunna utformas inom ramen för tillgängligt utrymme.

Målsättningen med arbetet är att:

  • Sammanställa aktuell litteratur inom området och identifiera inom vilka andra tillämpningsområden som lämpliga komponenter kommer fram drivna av marknadens efterfrågan på stora volymer.
  • Värdera kommersiellt tillgängliga komponenters lämplighet.
  • Modellera ett optiskt system för sändning av laser där VCSEL-komponentens egenskaper tas tillvara. Vi använder Zemax för simulering av optiska system.
  • Simulera hur en VCSEL komponent ska vara utformad för att ge bästa funktion i ett laserbaserat träningssystem.
  • Utarbeta förslag till specifikation för en eller flera VCSEL-komponenter som skulle kunna tillverkas.
  • Utforma praktiska försök. Det finns möjlighet att testa i verkligheten, både i labb och fält.

Omfattning, inriktning och krav

Arbetet omfattar ca 20 veckors heltidsarbete (30 högskolepoäng på D-nivå) för teknolog på civilingenjörsutbildning med inriktning mot optronik. För arbetet krävs svenskt medborgarskap.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!