Exjobb: Hjälp oss vässa framtidens projektorganisation

Lediga 08 december 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

31-jan-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Joakim Pihlblad, Rekryterande chef +46 734 18 61 05
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Dynamics är ett affärsområde inom Saab som erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster och kamouflagesystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Din framtida utmaning

Inom en typisk matrisorganisation där projekten står för genomförandet och linjeorganisationen för resurser och kompetens har projektledarna en nyckelfunktion både i att leda det dagliga arbetet och i att leverera resultat inom företagets kontrakt.

Projektledarrollen ställer stora krav på förmågan att samordna komplexa strukturer och processer. Övergripande riktlinjer för projektledning hos Saab finns i ett globalt projektledningssystem, men rollen lämnar fortfarande stora möjligheter att utforma sitt eget sätt att leda och arbeta.

Din utmaning blir att undersöka ett antal projekt inom Dynamics verksamhet och identifiera skillnader och likheter i arbetssätt. Vilka delar av arbetet regleras i projektledningssystemet och vilka gör det inte? Går det att identifiera ”best practices” som kan appliceras i andra projekt? Hur arbetar man med projektsupport (kalkylering, planering, controlling samt risk- & möjlighetsledning), och hur vore det önskvärt att arbeta i framtiden?

Syftet är att identifiera gemensamma arbetssätt som kan appliceras på allt projektarbete inom Dynamics. Av detta följer att arbetssätten måste vara skalbara, alltså inte beroende av projektets omfattning avseende tid eller budget. Du kommer under processen att få möjlighet att lära dig mycket om ledning av komplexa projekt, men vi ser också gärna att du utmanar och ifrågasätter hur vi arbetar. Att någonting ”alltid” har gjorts på ett visst sätt är inte ett argument för att det ska göras på samma sätt i framtiden.

Ditt arbete ska mynna ut i ett material som på ett överskådligt och tydligt sätt sammanfattar ett gemensamt arbetssätt för projektledning inom Saab Dynamics.

Den du är idag

Vi söker dig som är intresserad av projektledning och organisationsutveckling och läser sista året på en universitets- eller högskoleutbildning inom t.ex. teknik, ekonomi eller systemvetenskap. Du har också ha ett stort affärsintresse och god teknisk förståelse. Som person är du nyfiken, nytänkande och har ett starkt personligt driv. Du är positiv och har lätt för att samarbeta och kommunicera.

Placeringsort är Linköping men eftersom verksamheten är delad på två orter kan resor till Karlskoga förkomma. Examensarbetet kan sökas både som enskild individ och som två samarbetande sökande.

Då arbetet omfattas av försvarssekretess krävs det att du/ni genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!