Industrialiseringsingenjör

Lediga 10 juli 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

15-sep-2017

Plats

Järfälla

Kontakt

Andreas Bouvin, rekryterande chef E-post
Frida Lidén, HR E-post
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Du kommer att  bli en del av Industrialisation, som idag består av ca 25 medarbetare med olika roller och ansvar, bland annat kemikalieansvar, verksamhetsutveckling och produktutveckling i form av industrialisering. Vi genomgår en hel del spännande förändringar då vi expanderar och utvecklas och där det idag finns flertal projekt som befinner sig i uppstarten av produktion. Därför blir industrialiserings åtagande allt mer konkret i form av bl.a. ökat fokus på producerbarhet, optimerade produktionsflöden samt översyn och förbättring av maskiner och utrustning.

Din framtida utmaning

I din roll som industrialiseringsingenjör kommer du att ansvara för att säkerställa en effektiv produktion som möter och helst överträffar våra satta produktionsmål avseende kvalitet, ledtid och kostnad. Detta innebär att du, inom dina uppdrag, kommer att vara den den som operativt leder vår verksamhet till att bli mer effektiv och förutsägbar. Du kommer att ha ett tätt samarbete med både linje och projekt, varför vi sätter stor vikt vid din förmåga att samarbeta.

Konkret ser vi att rollen kan innefatta:

  • Kravställa produktdesign utifrån ett producerbarhets- och tesbarhetsperspektiv som möjliggör en effektivare produktion.
  • Initiera och specificera behov av investeringar samt att driva dessa i mål
  • Utveckla organisationens verksamhetsprocssser
  • Analysera och optimera produktion- och materialflöden
  • Utbilda medarbetare i nya processer, metoder eller verktyg

I tjänsten kan resor inom och utom landet förekomma.  

Den du är idag

Vi tror att du som person kännetecknas av ett stort ansvarstagande. Du har ett analytiskt och konstruktivt förhållningssätt i ditt arbete där du trivs i att ta ledarskap i att lösa problem tillsammans med kollegor. Du är öppen för att utmana befintliga arbetsätt i syfte att hitta nya effektiva sätt som tar oss närmare våra mål. Du besitter förmågan att se till helheten, och prioritera det som skapar stört värde på totalen. Eftersom vi befinner oss i en expansion av vår produktionskapacitet är det viktigt att du är öppen för förändringar och kan ta ledarskap i vissa av dem i syfte att skapa en framtida produktion som möter och helst överträffar våra kunders förväntningar.

 

Du har en civil- eller högskoleingenjörsesexamen inom t.ex. elktronik, maskinteknik eller industriell ekonomi alt. likvärdig utbildning. Du behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift. Meriterande är erfarenhet av design- och produktutveckling eller produktionstekniskt arbete, lika så erfarenhet av CAD- och MBD-verktyg samt kunskap inom SQL.

 

Urval och intervjuer sker löpande.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 700 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!