IS/IT- chef (IT Director) till Dynamics

Lediga 07 december 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

07-jan-2018

Plats

Karlskoga, Linköping

Kontakt

Håkan Littorin 0734-46 16 80
Tobias Björk 0709-77 51 00
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

IT-avdelningen igår i enheten Business Excellence. Enheten ansvarar för affärsområdesövergripande arbete inom Quality Management, Operational Excellence, IS/IT och Security.

IT- chefen ansvarar för att säkerställa effektiva IS/IT- lösningar till verksamheterna inom affärsområdet.

Du arbetar nära tillsammans med fyra direktrapporterande medarbetare i Linköping och Karlskoga och koordinerar även arbetet för IT Managers som finns på affärsområdets övriga verksamhetsorter i och utanför Sverige.

Du kommer att direktrapportera till och arbeta nära tillsammans med enhetschefen för Business Excellence men rapporterar även till Saabs CIO.

 

Din framtida utmaning

Tillsammans med Saab IT (Saabs gemensamma IT resurser) ständigt vidareutveckla och säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet i affärsområdets IS/IT- lösningar.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:

  • Leda och planera arbetet med IS/IT- lösningar inom affärsområdet
  • Säkerställa att alla aktiviteter (Demand & Supply) inom affärsområdet är koordinerade och uppföljda
  • Arbeta när beslutsfattare i verksamheten för att identifiera, rekommendera, utveckla och implementera IT- lösningar
  • Föreslå, driva och följa upp förbättringsprojekt i verksamheten
  • Driva och stödja Saab- gemensamma aktiviteter som utvecklar IT-förmågan
  • Representera affärsområdet i relevanta Saab- gemensamma IT- styrgrupper
  • Kommunicera och informera kring IT-frågor i verksamheten

Du använder såväl svenska som engelska i tal och skrift i arbetet. Affärsområdet har verksamhet i Karlskoga, Linköping, Gamleby, Huskvarna och Motala i Sverige men har även utlandsenheter. Arbetsplats kan vara Karlskoga eller Linköping.

Den du är idag

IS/IT- arbetet genomförs på alla verksamhetsorter inom affärsområde och det genomförs också i nära samarbete med Saab IT. Du kommer därför att ha många kontaktytor såväl inom Business Area Dynamics som inom Saab i övrigt vilket ställer höga krav på flexibilitet samt en god kommunikativ förmåga. Du har goda kunskaper och erfarenheter inom IT- området avseende planering, ledning och utveckling. Du är en initiativrik och entusiasmerande lagspelare med ett stort intresse för verksamhetssupport och förbättringsarbete. Du är målinriktad, vågar ifrågasätta och driva förbättringar med kundfokus i blick.

Du erbjuds ett stimulerande arbete med god överblick över hur företaget utvecklas och med ett mycket gott samarbete inom Dynamics och inom Saab.

Din utbildningsbakgrund bör vara civil/högskoleingenjör och en gedigen erfarenhet inom ovan beskrivna område.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!