Kemiingenjör

Lediga 10 november 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

26-nov-2017

Plats

Linköping

Kontakt

Karin Selinder, rekryterande chef 0589 - 828 20
Malin Joles, rekryterare 010-216 80 88
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Support and Services, ett affärsområde inom Saab, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln.

Avdelningen CAMO and Logistic Services består av fyra sektioner och har ca 80 medarbetare placerade i Linköping, Arboga, Såtenäs, Järfälla, Luleå, Växjö och Uppsala. Vi arbetar bl a med att kundanpassa underhållsinformation och planera i kundsystem, driftuppföljning, systemförvaltning och logistikplanering samt utveckling av styrande rutiner och regelverk för våra kunders underhållsverksamhet.

Våra huvudkunder är Försvarets Materielverk (FMV) och Försvarsmakten (FM). Avdelningen arbetar även i större projekt inom Saab AB.

Din framtida utmaning

Som kemisk-teknisk handläggare kommer du att delta i våra uppdrag främst kopplade till Försvarsmakten, FMV och militära flygsystem. Det innebär nära samarbete med våra tekniska systemingenjörer för olika flygplan och helikoptrar. Din roll innebär att vara ”spindeln i nätet” gällande förbrukningsmateriel för underhåll av militära flygsystem.

Dina ansvarsområden kommer framförallt att vara:

  • Upprätta säkerhetsdatablad enligt gällande lagstiftning (REACH)
  • Ta fram underlag för märkning av produkt enligt kraven i CLP
  • Stötta våra uppdragsgivare i att identifiera och ersätta material och kemiska produkter
  • Upprätta och underhålla teknisk dokumentation och regelverk
  • Rådgivning gällande regelverk avseende kemiska produkter (farligt gods, arbetsmiljölagstiftning)

Den du är idag

För denna roll ser vi att du har en högskoleutbildning inom kemiområdet samt erfarenhet av att ha producerat säkerhetsdatablad. Du har även kunskaper inom kemikalielagstiftningen såsom REACH och CLP. Det är meriterande om du har arbetat med ersättning av kemiska produkter. För tjänsten kan det även vara bra om du har kunskaper inom farligt gods och arbetsmiljölagstiftningen och/eller god kännedom om föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Som person har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt. Du är noggrann och lägger stor vikt vid att uppfylla de kvalitetskrav som finns. Att ta initiativ, strukturera och på ett självständigt sätt driva dina processer i mål faller sig naturligt för dig. För rollen behöver du ha en mycket god nivå på engelska, både muntligt och skriftligt.

Urval sker löpande, välkommen med din ansökan!

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!