Kvalitetschef

Lediga 07 april 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-apr-2017

Plats

Linköping

Kontakt

Elisabeth Loyd Thomassen, rekryterande chef +46 13 181239
Sabina Ring, rekryterare +46 13 180069
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Support and Services, ett affärsområde inom Saab, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln.

Affärsenhet Gripen Support hanterar all Gripen-relaterad verksamhet inom Support and Services och utgör en central punkt för kunder och samarbetspartners. Fokus är på utveckling och leverans av supportlösningar till Gripen och support för utrustning i drift i nära samarbete med andra enheter inom Saab.

Din framtida utmaning

Vi söker nu en kvalitetschef, som drivs av att genomföra förbättringar. Rollen ger stora möjligheter att utvecklas både i rollen samt i verksamheten. Ditt ansvar blir att säkerställa att ett anpassat effektivt verksamhetssystem utvecklas, vidmakthålls och dokumenteras för att stötta affärerna på affärsenheten.

Mer konkret innebär det huvudsakligen följande arbetsuppgifter:

- Vara affärsenhetens representant i kvalitetsfrågor enligt definitioner i ISO 9001.

- Samordna kvalitetsfrågor.

- Leda kvalitetsråd.

- Vid behov vara kontaktperson i kvalitetsfrågor mot kunder, såväl interna som externa.

- Genomföra kvalitetsrevisioner och –utvärderingar samt vid behov medverka vid andra interna revisioner

- Sammanställa och rapportera resultat från kvalitetsmätningar och revisioner kopplade till kvalitetsmål.

- Arbeta med kontinuerligt förbättrings- och förändringsarbete där du kartlägger processer och flöden.

Den du är idag

I rollen ingår många kontaktytor, så vi söker dig som har lätt för att samarbeta och bygga relationer, där du är lyhörd och lyssnar. Rollen kräver att du kan driva och strukturera ditt eget arbete och du kan hantera att väga samman information och visa omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.

För att passa och trivas i denna roll ser vi gärna att du har erfarenhet av projektledning, kvalitetsledningssystem samt har en högskoleutbildning inom teknik, gärna med kvalitetsinriktning. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av RML, lean/six sigma, samt militära system.

Annan erfarenhet som är meriterande och kan vara bra för rollen är erfarenhet från flygindustrin, ledningsgruppsarbete, kvalitetsarbete, chef- och ledarskap samt att ha varit auditor. Vi tror att du kanske även har utbildning inom IOS 9001, projektledning eller att du är utbildad leverantörs- och/eller internrevisor.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 700 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!