Kvalitetsingenjör Leverantör

Lediga 14 september 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

24-sep-2017

Plats

Linköping

Kontakt

Göran Fält, rekryterande chef 013-18 11 24
Peter Andersson, personalchef 013-18 32 90
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

I affärsområdet Industrial Products & Services (IPS) ingår affärsenheterna Aerostructures, Avionics och Combitech, samt Ventures portfölj av hel- och delägda företag. IPS fungerar som en holdingorganisation där varje verksamhet utvecklar och arbetar med strategier för lönsam tillväxt efter förutsättningarna på respektive marknad. En stor del av affärerna sker på en så kallad business-to-business-marknad. Affärsområdet har cirka 2400 medarbetare och omsätter ungefär 4 miljarder SEK.

Din placering blir på affärsenhet Saab Aerostructures inom affärsområde Industrial Products and Services. Affärsenhet Aerostructures utvecklar, industrialiserar och tillverkar flygplansstruktur för främst den civila men även till viss del för militära marknaden.

Avdelningen Sourcing & Supply är en avdelning på ca 70 medarbetare med ansvar att i rätt tid försörja Aerostructures produktion med artiklar och material på ett kvalitetssäkrat och kostnadseffektivt sätt. Leverantörskvalitet ansvarar för kvalitetssäkring av externt upphandlat material och artiklar till produktionen. Vi erbjuder en utvecklande arbetsplats med stora möjligheter att påverka resultatet.

Din framtida utmaning

Avdelning Leverantörskvalitet söker en kvalitetsingenjör. Inom avdelningen, som idag består av 12 medarbetare bedrivs både produktionsnära och leverantörsnära kvalitetsarbete. Kvalitetsingenjörens roll är planera, genomföra och följa upp kvalitetsrelaterade aktiviteter med syfte att utveckla kvalitetsprestanda från leverantör samt att hålla en hög servicenivå till vår interna produktion av flygplansstruktur. Arbetet bedrivs i nära samarbete med leverantör samt genom ett tvärfunktionellt arbetsätt i leverantörsteam. I arbetet ingår ett frekvent samarbete med våra interna gränssnitt såsom produktion och utvecklingsavdelning. I våra arbetsuppgifter ingår även att vid val och etablering av ny leverantör kvalitetssäkra leverantören och se till att kundkrav åtföljs, delta i utvecklingsuppdrag samt leda och delta vid leverantörsrevisioner. Du kommer att arbeta i en miljö där resor och internationella kontakter tillhör vardagen.

Den du är idag

Vi söker dig som har förmågan att arbeta självständigt men med hög kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har goda kunskaper inom kvalitetsteknik och förbättringsarbete. Erfarenhet inom produktionsteknik, ritningsläsning och materialteknik är meriterande. Du arbetar målinriktat på kort och lång sikt. Du har relevant utbildning för ändamålet eller motsvarande genom arbetserfarenhet. Du uttrycker dig obehindrat på engelska i såväl tal som skrift.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!