Näringslivsförlagd kurs (NFK)

Lediga 21 november 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

28-feb-2018

Plats

Huskvarna

Kontakt

Agneta Bomberg E-post
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

I affärsområdet Industrial Products & Services (IPS) ingår affärsenheterna Aerostructures, Avionics och Combitech, samt Ventures portfölj av hel- och delägda företag. IPS fungerar som en holdingorganisation där varje verksamhet utvecklar och arbetar med strategier för lönsam tillväxt efter förutsättningarna på respektive marknad. En stor del av affärerna sker på en så kallad business-to-business-marknad. Affärsområdet har cirka 2400 medarbetare och omsätter ungefär 4 miljarder SEK.

 

Din framtida utmaning

Saab Avionics tillverkar elmotorer och tillhörande drivenheter som bl a ingår i system för styrning av vingklaffar på kommersiella passagerarflygplan. I produkten elmotor ingår en positionssensor som används för att styra motorns varvtal. Efter lång tids drift och beroende på driftsprofil har det visat sig att vissa sensorer av en äldre typ är känsliga för variationer i temperaturer och kan i vissa fall indikera fel. 

Uppdraget innebär att analysera och testa ett antal sensorer elektriskt i olika miljöer och sammanställa resultatet i en rapport samt mata in erhållen och historisk data i ett uppföljningssystem. 

I uppdraget ingår också att sätta sig in i hur styrdatorn reagerar beroende på feltyper som kan uppstå i elmotorn, och analys av data i uppföljningssystemet för att leta samband mellan rapporterad och bekräftad feltyp, driftstid, installation, flygplans-ID mm. Uppdraget ger erfarenhet av att arbeta med körning i klimatkammare, felsökning, mätteknik, felmonitorering i styrsystem, uppföljningssystem och felanalys.

Den du är idag

Uppdraget passar 2 studenter på programmet Maskinteknik.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!