Production Specialist Steel till Kockums i Karlskrona

Lediga 02 mars 2017

Slutdatum

02-apr-2017

Plats

Karlskrona

Kontakt

Björn Erland E-post / 0455-104 39
Richard Herbertsson E-post / 0455 - 104 01
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Saab Kockums representerar spetskompetens i världsklass inom det örlogsmarina segmentet – både över och under vattenytan. Vi konstruerar, bygger och vidmakthåller ubåtar och örlogsfartyg baserade på avancerad smygteknik. På Saab Kockums är produktionen hjärtat i varvsverksamheten. Vi ansvarar för nybyggnation, ombyggnad samt underhåll av ytfartyg och ubåtar. Att jobba hos oss innebär att du får jobba med morgondagens teknologi i en miljö som andas både nytänkande och världsarv. För att Saab Kockums ska kunna tillhöra världseliten, både på ytan och under, krävs framsynthet, fantasi och kreativitet. Kanske är just Du den vi söker.

Din framtida utmaning

Arbetet som Production Specialist innebär att du besätter olika roller i projekten och i linjen kopplade till avsnittet. Den tekniska specialistkunskapen inom avsnittet (Steel) är naturligtvis av största vikt. Arbetet som Production Specialist innebär främst att du får en roll som Delprojektledare (Steel) gentemot/i ett projekt med din specialistkompetens inom stöttar linjechefer och projektledare i tekniska frågor. Som DPL i ett projekt ansvarar du även för daglig styrning av aktuella arbeten inom den sin del av projektet. Som Production Specialist har du ingen direkt underställd personal utan tillställs personal ifrån linjen. Utöver ovanstående innefattar arbetet också att Du: • håller dig uppdaterad om relevant teknisk utveckling inom arbetsområdet samt om interna och externt lagstadgade krav (arbetsmiljö, miljö, kemikalier hantering etc) relaterade till detta område • planerar för och ser till att rätt kapacitet och material är tillgängliga vid rätt tidpunkt • planerar, leder och kontrollerar de utförda arbetena • dokumenterar och rapporterar enligt etablerade system och processer genomförda aktiviteter och utförda arbeten gällande ditt arbetsområde för varje enskild aktivitet

Den du är idag

För att lyckas i denna tjänst bör du ha en bred och ingående kunskap om styrning av produktionsverksamhet, specifikt inom tillverkning av stålkonstruktioner. Eftersom arbetet innebär ägarskap av daglig framfart inom projektet bör du ha lätt att förstå och kommunicera tekniska texter. Kunskap om projektledning och lönsamhet/företagsekonomi är meriterande. God datorvana och grundläggande engelska är en förutsättning för arbetet. Vi tror också att du har intresse av utveckling, affärer i stort och ledarskap. Som person är du strukturerad, driven och ärlig. Du har en god social förmåga och rör dig öppet och prestigelöst i samtliga forum. Det är naturligt för dig att dela med dig av din kunskap och erfarenhet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 700 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling. Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet
Ansök om jobb!