Produktionsledare för Elverkstaden

Lediga 27 mars 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

27-apr-2017

Plats

Linköping

Kontakt

Thomas Lindén, Rekryterande Chef 0734-185146
Lars Frank, Human Resorces 0734-181732
Björn Landberg, Produktionsledare 0734-185150
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Elverkstaden ingår som en sektion i Komponentfabriken och sysslar i huvudsak med Gripenproduktion. Även annan militär- och civil flygrelaterad tillverkning förkommer. Komponentfabriken, som är ett område inom avdelning produktion, är idag indelad i fem produktionsledarområden och sysselsätter i dag ca 110 medarbetare varav 32 arbetar på elverkstaden. Inom kort kommer elverkstaden att vara över 40 medarbetare och kommer då att delas upp i två sektioner. Därför tillsätter vi ytterligare en produktionsledare där.

Följande övergripande tillverkningsarter produceras inom Komponentfabriken:

  • Elmontering
  • Svetsarbete, rörarbete och oförstörande provning
  • Tillverkning o underhåll av verktyg (2 produktionsledarområden)
  • Mek o prototyptillverkning        

Din framtida utmaning

Vi vill att du som ny produktionsledare ska skapa förutsättningar för att alla medarbetare tar fullt ansvar för sina arbetsuppgifter genom att informera och kommunicera utifrån helheten och de övergripande målen och strategierna.

Som produktionsledare ingår även ansvaret att aktivt anpassa resurserna och ha kontroll på kostnaderna.

Produktionsledare ska sätta sig in i företagets affärsmässiga villkor och vad de innebär för den egna verksamheten.

Som produktionsledare har du även ansvar för att budgetera din verksamhet och har fullt ansvar för resultatet inom ditt område, vilket inkluderar produktionsekonomi, kvalitet och leveransförmåga.

Då vi inom avdelning produktion på Saab Aeronautics har lean produktion som en av våra huvudstrategier vilar ett stort ansvar på produktionsledaren att förbättra sin verksamhet utefter dessa principer.

Produktionsledaren för Elverkstaden ingår i komponentfabrikens ledningsgrupp och rapporterar till områdeschefen för Komponentfabriken.

Den du är idag

Vi söker dig, som med stor vilja och engagemang vill leda din verksamhet med en helhetssyn och en strategisk inriktning med fokus på verksamhetens mål och affärer. Tidigare ledarerfarenheter och erfarenhet inom lean produktion är ett krav. Att utveckla och förbättra verksamheten genom att skapa delaktighet och motivation är självklart för dig.

Vi tror att du är drivande, uthållig och energisk samt är van att påverka och ta ansvar. Att leda i förändring kräver både omdöme och personlig mognad vilket är egenskaper som kännetecknar dig. För att lyckas i det här jobbet bör du vara en god kommunikatör och har förmågan att engagera samt skapa förtroende. Stor hänsyn kommer att tas till dina personliga egenskaper och erfarenheter

Har du också erfarenheter inom området elmontering är det en merit. Då koncernspråket är engelska samt att en del internationella kontakter förekommer, förutsätter vi att du har goda kunskaper i det engelska språket.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 700 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!