Produktionstekniker inom mekanik

Lediga 11 juli 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

15-sep-2017

Plats

Järfälla

Kontakt

Andreas Bouvin, rekryterande chef E-post
Frida Lidén, HR E-post
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

I Järfälla utvecklas och serietillverkas olika produkter inom området för Telekrig, Radar och Marina sidan.

Du kommer att  bli en del av Industrialisation, som idag består av ca 25 medarbetare med olika roller och ansvar, bland annat kemikalieansvar, verksamhetsutveckling och produktutveckling i form av industrialisering. Vi genomgår en hel del spännande förändringar då vi expanderar och utvecklas och där det idag finns flertal projekt som befinner sig i uppstarten av produktion. Därför blir industrialiserings åtagande allt mer konkret i form av bl.a. ökat fokus på producerbarhet, optimerade produktionsflöden samt översyn och förbättring av maskiner och utrustning.

Din framtida utmaning

I din roll som produktionstekniker kommer du att ha ansvaret för vår förmåga att möta och helst överträffa satta produktionsmål avseende kvalitet, ledtid och kostnad för de produkter du ansvarar för. I rollen förväntas du ta ledarskap i produktionsrelaterade frågor och problem, främst inom vår mekanikmontering, där du tillsammans med kollegor driver frågorna i mål.

Konkret innebär arbetsuppgiften att:

  • Kravställa samt granska konstruktionsunderlag ur ett producerbarhets- och testbarhetsperspektiv.
  • Utveckla och vidmakthålla tillverkningsmetoder
  • Specificera behov av verktyg och fixturer
  • Skapa tillverkningsberedningar och arbetsinstruktioner
  • Tekniskt stötta monteringspersonal i monteringsarbetet
  • Hantera produktavvikelser
  • Utbilda medarbetare i nya metoder eller arbetssätt.
  • Följa upp och kvalitetssäkra tillverkningsberedningar och tillverkningsprocesser.

I tjänsten kan resor inom och utom landet förekomma.     

Den du är idag

Vi tror att du som person kännetecknas av ett stort ansvarstagande. Du har ett analytiskt och konstruktivt förhållningssätt i ditt arbete där du trivs i att ta ledarskap i att lösa problem tillsammans med kollegor. Du är öppen för att utmana befintliga arbetsätt i syfte att hitta nya effektiva sätt som för oss närmare våra mål. Eftersom vi befinner oss i en expansion av vår produktionskapacitet är det viktigt att du är öppen för förändringar och kan ta ledarskap i vissa av dem i syfte att skapa en framtida produktion som möter och helst överträffar våra kunders förväntningar.

Vi tror att du en eftergymnasial utbildning inom ett område som berör mekanik eller liknande, alternativt likvärdig arbetslivserfarenhet. Du behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift. Meriterande är erfarenhet av hårdvaruutveckling eller produktionstekniskt arbete, lika så erfarenhet av CAD- och MBD-verktyg.

Urval och intervjuer sker löpande.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 700 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!