Produktionstekniker

Lediga 11 september 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

30-sep-2017

Plats

Järfälla

Kontakt

Anders Ringh +46 8 58084596
Frida Lindén +46 102155648
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Inom sektionen Manufacturing finns bland annat funktionerna elmontering, mekanikmontering, kretskortsmontering, och magnetronverksamhet. Magnetronen är ett sändarrör där elektrisk och magnetisk energi omvandlas till mikrovågsenergi. Sektionens främsta uppgift är att montera och testa elektronik-/mekanikprodukter för småskalig serieproduktion. Vi söker nu en medarbetare till vår magnetronverksamhet där avdelningen för närvarande består av 5 personer. Delar av vår produktion är unik och du kommer att ges stora möjligheter till att utvecklas inom området

Verksamheten har idag hand om hela kedjan från projektledning, produktion, kontroll, förråd, leveranser till kvalitetssäkring av produkten magnetron. Vi tillhandahåller även all dokumentation såsom upprättande/ändringar av arbetsbeskrivningar, processbeskrivningar och protokoll.

Din framtida utmaning

Dina uppgifter blir att vara med i ett självstyrande team där flexibilitet, noggranhet och självständighet är en nödvändighet. Du måste vara intresserad av att lära dig behärska flertalet monteringsmoment samt processoperationer. Du kommer även ta del av och ansvara för tillhörande kemiprocesser. Som produktionstekniker kommer du att säkerställa, följa och utveckla rutiner/processer mot interna/externa kunder för att effektivisera verksamheten till att producera/underhålla magnetroner. Vi ser även på sikt att det kan ges möjlilghet att bli ansvarig för någon process/administrativ arbetsuppgift inom verksamheten. Vid behov kan det även förekomma arbete på andra avdelningar inom Manufacturing.

 

I arbetsuppgifterna ingår från början bland annat:

–          Finmekanisk montering under mikroskop i renrum

–          Lödning med gaslåga och induktiv lödning

–          Vakuumpumpning och läcksökning

–          Olika ytbehandlingar och flertalet kemiprocesser

–          Att hantera tillverkningsunderlag/processbeskrivningar (skapa, underhålla)

–          Enklare elektriska mätningar

Den du är idag

Dina kvalifikationer

–          Erfarenhet av renrumsarbete

–          Flerårig erfarenhet och kompetens av finmekaniskt arbete eller liknande

-           Du sätter kvalitet framför kvantitet

–          Kännedom om ytbehandling är en merit

–          Du bör ha erfarenhet av att dokumentera i text och bild

–          Grundläggande elektrisk förståelse är ett plus

–          Du har förmågan och viljan att arbeta självständigt

–          Gymnasiekompetens och/eller relevanta kunskaper

–          God kommunikativ förmåga

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!