Sektionschef Supplier Management

Lediga 06 juli 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

25-aug-2017

Plats

LINKÖPING

Kontakt

Michael Sverker, rekryterande chef 013-185220
Lars Frank, HR 013-181732
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Området Supply Chain Management ansvarar för avd Produktions behov av upphandling, logistikutveckling samt leverantörsstyrning. Detta inkluderar att identifiera och utveckla materialstyrningsprinciper.

Inom ansvarsområdet ligger även att förrådshålla förbrukningsmaterial, verktyg, artiklar ingående i produktion, servicecenter för kalibrering, hantering/kontroll av allt ankommande och avgående gods. Verksamheten ansvarar även för att upphandla och kravställa det interna materialflödet med därtill hörande utrustning.

Rollen som sektionschef Supplier Management inom avd Produktion innebär att: 

  • vara förändringsledare för sektionen genom att arbeta med att vidareutveckla struktur, metodik samt beteende m a p individuellt ansvarstagande, effektivt lagarbete samt funktionellt och tvärfunktionellt samarbete och samspel för att uppnå överenskomna mål 
  • ska skapa förutsättningar för att alla medarbetare tar fullt ansvar för sina arbetsuppgifter genom att informera och kommunicera utifrån helheten 
  • leda och styra verksamheten i enlighet med företagets värderingar

Som sektionschef kommer du att ingå i områdets personalgrupp. Du rapporterar till områdeschefen.

Din framtida utmaning

Din framtida utmaning består i att:

  •  Utveckla leverantörsbas och säkra kritiska försörjningskedjor genom att coacha och leda individer att välja rätt ”nycklar” som får leverantörerna att agera och vidta åtgärder.

Den du är idag

Vi söker dig, som med stor vilja och stort engagemang vill leda och utveckla verksamheten för att möta framtida krav.

 Din uppgift blir att skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av området.

  • Att utveckla och förbättra verksamheten genom att skapa delaktighet och motivation är självklart för dig
  • Du är drivande, uthållig och energisk samt van att påverka och ta ansvar
  • Att leda i förändring kräver både omdöme, personlig mognad och prestigelöshet, vilka är egenskaper som kännetecknar dig
  • För att lyckas i det här jobbet bör du vara en god kommunikatör och har förmågan att engagera samt skapa förtroende
  • Du har goda kunskaper i det engelska språket
  • Stor hänsyn kommer att tas till dina personliga egenskaper och erfarenheter

Välkommen in med din ansökan!

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 700 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!