SYSTEMINGENJÖR – GUIDANCE NAVIGATION & CONTROL

Lediga 11 juli 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

02-okt-2017

Plats

Karlskoga

Kontakt

Torbjörn Crona, Rekryterande chef +46 13 186642
Jens Fredensborg, Rekryterande HR +46 70 5141050
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster och kamouflagesystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Sektionen Guidance, Navigation and Control inom avdelningen System Design i Linköping och Karlskoga ansvarar för funktionsutveckling av styrsystem till missiler och torpeder, utveckling av simuleringsmodeller samt navigerings- och attitydbestämningssystem för militära och civila tillämpningar. Sektionen ansvarar även för uppdrags- och ruttplanering som utgör en central del i systemets autonoma uppträdande.

 

Din framtida utmaning

Till sektionen söker vi dig som är intresserad av att medverka vid framtagning och vidareutveckling av avancerade autonoma missil-, undervattens- och torpedsystem. Arbetsuppgifterna omfattas av något eller några av följande områden vidareutveckling ges inom ramen för ditt arbete:

  • Systemanalys
  • Analys och syntes av styrsystem
  • Modellering och simulering
  • Navigering
  • Uppdrags- och ruttplanering
  • Autonomi

Algoritm- och systemutvecklingen sker i mindre team med hjälp av moderna utvecklingshjälpmedel såsom MATLAB, SIMULINK, mm. Du kommer att arbeta med projekt i olika stadier; systemdefinition, specificering, utveckling, kodning, verifiering samt dokumentation av produkten.

Vi arbetar nära forskningsfronten med specialister inom Navigering och Guidance & Control samt industridoktorander.

Den du är idag

Vi söker civilingenjörer, personer med högre akademisk utbildning, eller personer med motsvarande kompetens.

Meriterande är erfarenhet av funktionsutveckling inom Guidance & Control, applikationskunskap om autonoma och/eller flygande farkoster och undervattensfarkoster samt erfarenhet av rollen som delprojektledare är önskvärt.

Meriterande är även erfarenhet inom navigeringsområdet, både praktiskt och teoretiskt. Gärna erfarenhet som innefattar hårdvara och mätprovskampanjer, avancerad statistisk signalbehandling för efterbearbetning av mätdata och funktionsutveckling av algoritmer.

 

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 700 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!