Systemingenjör: Virtualisering av utvecklingsmiljöer samt integration av agila verktyg

Lediga 24 mars 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

08-maj-2017

Plats

Järfälla

Kontakt

Denis Gacic, rekryterande chef +46 8 580 84766
Maria Paues, HR +46 8 580 853 45
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Saab har under mer än 40 år utvecklat avancerade system, både för den svenska försvarsmakten och för exportmarknaden.

Affärsenheten Combat Systems och C4I Solutions (BU C2S) levererar världsledande ledningssystem, produkter och tjänster till försvarsmakten. Vi arbetar globalt med verksamheter i Sverige, Australien och Sydafrika. Vi förser, som en plattformsoberoende leverantör, världsmarknaden med Combat System & C4I Solutions, samt system och delsystem inom området Command and Control. 

Avdelningen Development Environment tillhandahåller och vidareutvecklar en virtuell plattform för mjukvaruutveckling samt agila verktyg som används inom företaget. Avdelningen har idag 12 medarbetare som stöttar verksamheten genom att på olika kreativa sätt möta de behov som ställs på moderna utvecklingsplattformar. Vårt uppdrag förutsätter en god arbetsmiljö där var och en tar ansvar både för sitt eget specialområde och för helheten. Varje enskild medarbetare är en viktig spelare och vi lägger stor vikt vid att upprätthålla ett varmt samarbetsklimat med både täta avstämningar av aktuell status och högt i tak för nya idéer och tankar.

Din framtida utmaning

Vår avancerade, cloudbaserade utvecklingsmiljö baseras på ett stort VMware kluster. Miljön med tillhörande verktyg används för utveckling av programvara, och är ur ett verksamhetsperspektiv en kritisk tillgång inom vårt företag. Som en del av teamet kommer du att arbeta på teknisk och systemadministrativ nivå för att säkerställa dels tillförlitligheten hos plattformen, dels att den utvecklas i linje med moderna standarder och tekniker för agil programutveckling. 

Vi tror på att en öppen organisation, där allas åsikter är välkomna, är en förutsättning för både individens och vår gemensamma utveckling framåt.

Den du är idag

Du är intresserad av virtualiseringstekniker. 

Du har breda kunskaper inom operativsystem som Windows och Linux. 

Kunskaper inom datorkommunikation, nätverksanalys, programmering och scripting är meriterande. 

Du har förståelse för affärsmässigt tänkande, för utvärdering av olika möjliga lösningar ur ett helhetsperspektiv. 

Du är driven, nyfiken och ansvarstagande. Du förstår vikten av att leverera kvalitet från start till slutleverans. Du är en social person som gärna tar en dialog med andra teammedlemmar och användare, och kan diskutera olika lösningsförslag och idéer på ett prestigelöst sätt. 

Vi tror att du är högskoleingenjör eller motsvarande. 

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 700 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!