Systemsäkerhetsingenjör för Vapensystem och Undervattensfarkoster

Lediga 15 december 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

08-jan-2018

Plats

Linköping

Kontakt

Anna-Lena Mahoney, rekryterande chef E-post / +46 73 418 60 62
Lars Ekedal, HR Specialist E-post / +46 73 418 84 78
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Du kommer bli en del av den ca 15 personer stora sektionen ILS and System Safety som är en del av Dynamics utvecklingsenhet. Medlemmarna på sektionen deltar framförallt i våra nyutvecklingsprojekt och genomför bl.a. kravanalyser, tar fram systemdesign, analyserar framtagna konstruktioner för att kontrollera att de uppfyller ställda systemsäkerhetskrav, tar fram tekniska publikationer, genomför kundkutbildningar etc.

En viktig del av uppgiften är att förstå kundens krav och säkerställa att produktens utformning är säker för användaren att använda.

Utvecklingsenheten har idag ungefär 500 medarbetare fördelat på 6 avdelningar som arbetar inom hela utvecklingskedjan - från teknik till färdig produkt. Vi har ett nära samarbete med övriga delar av företaget under produktens hela livscykel och är idag uppdelade på två platser, Karlskoga och Linköping. De produktfamiljer vi primärt jobbar med är missil- och understödssystem samt torpeder och undervattensfarkoster.

Din framtida utmaning

Vi erbjuder dig ett spännande arbete med utmanande och varierande uppdrag, goda utvecklingsmöjligheter och förmåner. Som systemsäkerhetsingenjör kommer du att ha en central roll i våra utvecklingsprojekt och jobba nära våra konstruktörer med att analysera designen och bedöma om produkterna är säkra att använda för våra kunder.

Den du är idag

För att anta utmaningen ser vi gärna att du har erfarenhet av produktutveckling av system som innehåller både hård- och mjukvara. Att du är målinriktad och tar egna initiativ för att lösa en uppgift är en självklarhet för dig. Vi arbetar ofta i projektteam där du företräder vårt ansvarsområde. Du är därför kommunikativ och har en väl utvecklad förmåga för att gemensamt sträva efter bästa resultat. Du har även en bra förmåga att hantera flera parallella arbetsuppgifter.

Du är civilingenjör eller motsvarande med intresse och förmåga att tänka i system och att se till helheten.

Har du erfarenhet som systemsäkerhetsingenjör är detta meriterande.

Vi förutsätter att du kan uttrycka dig väl både skriftligt och muntligt på både svenska och engelska.

Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!