Utvecklingsingenjör Livslängdsteknik

Lediga 31 augusti 2017

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Slutdatum

22-sep-2017

Plats

Karlskoga

Kontakt

Fredrik Dahlin 0586-83163
Jens Fredensborg 070-514 10 50
Ansök om jobb!

Vad du blir en del av

Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssytem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Mekanikavdelningen har c:a 100 medarbetare som arbetar inom hela utvecklingskedjan från teknik- och produktstudier till färdig produkt och produktvård. Avdelningen är fördelad på tre geografiskt skiljda platser. Två i Karlskoga och en i Linköping. Den aktuella tjänsten har placering på Kulltorpslaboratoriet i Karlskoga.

Sektionen för explosivämnesteknik består av 20 medarbetare som bedriver utveckling, provning och analys inom områdena explosivämnen, pyroteknik, livslängdsteknik och kemi. På sektionen utförs även beräkningar gällande termokemi och verkan av explosivämnen. Karakteristiskt för sektionen är att medarbetarna arbetar med många olika produkter vilket innebär stor variation i arbetsuppgifter

Din framtida utmaning

Din roll blir att delta i projekt för att bidra med kunskap beträffande livslängdsteknik, materialval och kemi, samt utföra provning inom detta område. Sektionens maskinpark inhyser en rad instrument för termiska analyser (DSC, HFC), termomekaniska analyser (TMA, DMA) samt kemiska analyser (HPLC och FT-IR).

Du arbetar ofta tillsammans med andra utvecklingsingenjörer i projektform. Vi driver stora projekt som ställer krav på samarbetsförmåga och små projekt som ställer krav på självständighet

Den du är idag

Vi söker dig som är framåt och utåtriktad och som har lätt att samarbeta.

Du bör vara civil- eller högskoleingenjör inom kemi/kemiteknik eller ha en utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig. Erfarenhet av explosivämnen, materialteknik och analytisk kemi är meriterande.

 Du bör kunna uttrycka dig väl skriftligt och muntligt både på svenska och engelska.

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och
marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.

Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Ansök om jobb!