Saab i Linköping

På den här sidan samlar vi vår kommunikation med dig som bor granne med oss i Linköping. Här hittar du information om vår verksamhet i Linköping, om flygbuller och annat som kan vara av intresse för dig som bor i närområdet.

Saab är den största privata arbetsgivaren i Östergötland och det är också i Linköping som Saab har flest medarbetare. Mer än 6000 personer av våra totalt 17 000 medarbetare finns här.

I Linköping har Saab sedan starten 1937 tillverkat omkring 5000 flygplan, men i dag är vår verksamhet här är betydligt bredare än så.

I Linköping har Saab följande verksamhet:

  • Utveckling och tillverkning av stridsflygplan, undervattensfarkoster, torpeder och missilsystem
  • Installation och utprovning av luftburna övervakningssystem
  • Avancerad flygplansstruktur för civil och militär flygindustri
  • Helikopterunderhåll samt supportlösningar till civila flygoperatörer
  • Komponentunderhåll, fordonselektronik, flygsäkerhetsmateriel samt tjänster inom underhållsplanering
  • Trafikledning för hamnar och fartyg
  • Konsultverksamhet
  • Koncernfunktioner såsom juridik, HR, kommunikation mm

Vi ser oss själva som en viktig motor för det högteknologiska Östergötland, både genom att attrahera kompetens och genom att bidra till att sätta Linköping och Östergötland på den globala innovationskartan. Vi spinner både ut och in nya idéer och vi värdesätter naturligtvis vårt nära samarbete med Linköpings universitet högt. Vi gör vad vi kan för att bidra till att Linköping är en attraktiv kommun och att East Sweden är en attraktiv region, bland annat genom att engagera oss i olika samarbeten och initiativ lokalt och regionalt.