Saab i Linköping Banflytt

Linköping är en stad som växer och utvecklas och som står inför en stor stadsomvandling. Innerstaden är tänkt att växa över Stångån och ihop med den nya stadsdelen Stångebro, som med en ny centralstationen blir ett pendlingsnav. Stångebro blir en ny vattennära innerstadsdel med plats för bostäder, arbetsplatser, torg och parker. Stadsdelen kopplas samman med den nuvarande innerstaden genom naturliga stråk.

För att göra den planerade stadsutvecklingen möjlig behöver start- och landningsbanan vid Linköpings flygplats flyttas 600 meter österut. Genom att flytta start- och landningsbanan minskar bullret över staden och Linköpings innerstad får möjlighet att växa samtidigt som verksamheten vid Saab kan utvecklas.

När start- och landningsbanan flyttar behöver också riksväg 35 vid flygplatsen ledas om. Riksväg 35 går mellan Linköping och Gamleby i Västerviks kommun. I samband med att vägen leds om kommer Trafikverket att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten för pendlare och kollektivtrafik på sträckan Vårdsbergs kors-Hackefors. Vägen kommer att bli mötesfri och en helt ny gång- och cykelväg byggs. Trafikverket har anpassat dragningen av vägen så att start- och landningsbanan på flygplatsen kan flyttas.

Banflytten beräknas vara genomförd under det fjärde kvartalet 2021. Saab och Linköpings kommun (inklusive Linköping City Airport) arbetar nära tillsammans för att genomföra banflytten. Samråd med Trafikverket sker löpande.