Saab i Linköping Bullerisolering

I januari 2019 fick Saab ett nytt miljötillstånd för den verksamhet som Saab och Linköping City Airport bedriver inom Tannefors industriområde i Linköping. I samband med det beslutades att Saab ska genomföra och bekosta bullerskyddande åtgärder i bostadsbyggnader och vård- eller undervisningslokaler som utsätts för vissa bullernivåer och i enlighet med vissa villkor.

 

På den här sidan hittar du mer information om bullerisoleringen.

Om din fastighet är berörd har du fått ett brev från Saab. På kartan ser du ungefär vilket område som berörs.

Målet är att arbetet med de bullerskyddande åtgärderna ska vara klara senast januari 2022.

Information om skyddsåtgärder mot flygbuller (PDF för nerladdning)

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

Telefon: 010-216 20 96, 073-418 20 96
Telefontid måndag-tisdag 8.00-11.00, onsdag-torsdag 13.00-16.00

E-post: buller@saabgroup.com

Mark- och miljödomstolens dom

De fullständiga villkoren gällande de bullerskyddande åtgärderna hittar du i villkor 25 på sidan 12 i mark- och miljödomstolens dom.