Elektronikingenjör inom kraft

Vacancies 14 November 2019

Closing date

13-Dec-2019

Location

Göteborg

Contact

Åsa Mårtensson [C] +46 (10) 2165107
Mikael Danielsson +46 (10) 2164733
Apply for job!

Din roll

Arbetet hos oss innebär att vara med från koncept och studier till leverans av färdiga produkter. Bland annat innebär detta att du kommer få hantera krav, vara med analysera lösningar och problem, konstruera kraftdesigner (AC/DC-, DC/DC-lösningar), designa kablage, inköp av kablage, designbeskrivningar, felsöka, produktionsstöttning, verifiera och mycket mera.

Våra produkter har krav på hög tillförlitlighet och skall fungera i alla typer av miljöer därför behöver du också ta i beaktning de stora mekaniska påfrestningar och varierande temperaturer och miljöer som de utsätts för.

Vår sektion arbetar agilt med ett scrum-baserat arbetssätt vilket innebär att teamen kan ta egna beslut och arbeta mer självständigt. Du kommer ingå i ett tvärfunktionellt team där samarbete blir en viktig del för att nå resultat med din arbetsuppgift. Det kan innebära samarbete med komponentingenjörer, produktion, projektledning, produktledning, inköp och inte minst med de andra utvecklingsteamen. Gruppen som du kommer tillhöra jobbar med kraft och kablage inom våra markradarsystem, både sjö och land.

Din profil

Du har goda kunskaper inom elkonstruktion och är som person systematisk och noggrann i ditt dokumentationsarbete. Det är meriterande med några års erfarenhet av både analog och digital hårdvarukonstruktion.

  • Strukturerad, kvalitetsmedveten, drivande och kommunikativ
  • Cad-kompetens, gärna Cadence, Mentor, Altium, Cadstar eller likande
  • Gillar att jobba med omväxlande arbetsuppgifter
  • Föredrar ett teambaserat arbetssätt
  • Civil- eller högskoleingenjör inom elektronik eller motsvarande

Vad blir du en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

 

Affärsenheten Surface Radar Solutions ansvarar för radarsystem, markbaserade såväl som sjöbaserade. Vi är 430 anställda, varav 250 i Göteborg. Övriga finns på våra siter i Syracuse, USA, och i Halden, Norge.

 

Avdelningen Surface Engineering ansvarar för utvecklingen av Saabs ytradarsystem. Sektionen Mechanics & Power ansvarar för utvecklingen av mekanik, kraftsystem och kablage i dessa produkter genom systemutveckling, inköpsstöd, produktutveckling samt integration och verifiering. Sektionens cirka 50 medarbetare är organiserade i agila, tvärfunktionella team.

Denna tjänst kräver att du godkänns I en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Vill du veta mer om hur det är att jobba på Saab? Läs vår People Philosophy

 

Apply for job!